Kolumner

Broar

12.3.20 PK 0

Under årens lopp har jag på nytt och på nytt prövat argumenten för och emot och accepterat alternativet bro.