Kolumner

Duopol och centrumutveckling

Varken Posten eller Kesko kunde på rak arm svara på frågan hur det ligger till med ombudsposterna i de affärer som berörs av företagsköpet – och försäljningstvånget. Inga förändringar lär ske i första taget.

xNyheter

Pahlman ger stafettpinnen vidare

Pro Malm-projektgruppen med centrumkoordinatorn Folke Pahlman som kontaktperson har avslutat sitt värv i slutet av januari, men arbetet med att utveckla stadens centrum fortsätter. Det blir bara i en annan konstellation än tidigare.