Kolumner

Att resa

22.11.18 PK 0

Där hade jag pratat rostig engelska … för tyska talar jag inte. Det är något trauma jag fått i gymnasiet.