Kultur

Mångkulturellt läger i Åboland

  Röda Korsets Åbolands distrikt håller sig framme i mångkulturella frågor. Veckoslutet 10–11 oktober arrangerar distriktet ett temaveckoslut kring mångkultur i Tjuda pedagogis utrymmen i Kimito. Det är projektkoordinator Sonja Lumme och dramainstruktör Miro Jerohin