Kultur

Saanila vald till filmproducent

12.11.15 Mikael Heinrichs 0

Tidigare PK-redaktören Marina Saanila från Pargas har valts till projektledare/filmproducent för Sydkustens landskapsförbunds projekt ”Levande historia i skärgårdsmuseer”. Projektet handlar om att levandegöra historia i form av filmer som ska visas på museerna i Åboland.