Pargas

Mycket mer än en ljuskälla

16.11.17 Mikael Heinrichs 0

Hos Pargas stad är det samhällsingenjör Matias Jensén som fungerar som kontaktperson i gatu- och trafikplaneringsfrågor. Bland annat gatubelysningen faller på hans bord.