Kolumner

Duopol och centrumutveckling

Varken Posten eller Kesko kunde på rak arm svara på frågan hur det ligger till med ombudsposterna i de affärer som berörs av företagsköpet – och försäljningstvånget. Inga förändringar lär ske i första taget.