xNyheter

Varje dag kan vara en vändag

Vänverksamheten är en av de centrala aktiviteterna inom Finlands Röda Kors. De frivilliga vännerna bringar på många sätt sällskap, glädje, stöd och närhet i vardagen hos ensamma människor.

Kolumner

Amerikanskt inflytande?

På söndag firar vi finskans vändag, på svenska mer korrekt känd som alla hjärtans dag. Oberoende om man tycker att dagen i princip enbart är en amerikansk, överkommersialiserad dag som skapats för att öka konsumtionen