xNyheter

Varje dag kan vara en vändag

Vänverksamheten är en av de centrala aktiviteterna inom Finlands Röda Kors. De frivilliga vännerna bringar på många sätt sällskap, glädje, stöd och närhet i vardagen hos ensamma människor.