xNyheter

Staden vill stöda närståendevårdare

Enligt social- och hälsovårdsnämndens beslut inleds i år regelbundna undersökningar av närståendevårdarnas hälsa och välmående. Det är viktigt att de som vill vårda sina anhöriga eller närstående får tillräckligt med stöd för att orka med denna krävande uppgift.

xNyheter

Nu kan alla kolla sina patientuppgifter

10.10.14 Anja Kuusisto 0

Logga in på www.kanta.fi (ja, det finns fullständiga svenskspråkiga sidor) med dina bankkoder. Det som händer är att du uppmanas godkänna att patientdatabasen Kanta får samla uppgifter om dig som patient. Den som har mest