xNyheter

Företagare vill samarbeta mera med staden

26.2.15 Marina Saanila 0

  När den nya stadsdirektören Patrik Nygrén träffade företagarföreningen första gången kretsade diskussionen kring hur man kan förbättra samarbetet. Företagarklimatet i Pargas har flera år i rad fått dåligt betyg i den enkät som Företagarna