xNyheter

Nilsbyelever klarade sig fint i vetenskapstävling

18.3.15 Marina Saanila 0

Nilsby skola hade förra veckan öppet hus för föräldrar och elever från Björkhagens skola. Temat var vetenskap som blivit mycket populärt bland eleverna som deltar i vetenskapsklubbar. Skolan har sedan 2014 tillsammans med Turun ammattikorkeakoulu