Tandem utan cykel

Sarah Källström. Foto: Mikael Heinrichs.
Sarah Källström. Foto: Mikael Heinrichs.
Nästa veckas tisdag körs en helt ny form av språkstudier igång vid Skärgårdens Kombi. Det blir nämligen tandemstudier i svenska och finska, där kursdeltagarna träffas under arrangerade former sammanlagt fem gånger fram till våren. Utöver det är det meningen att deltagarna skall träffas parvis på egen hand för att diskutera vidare.
– Idén bygger på att paren består av personer med svenska och finska som modersmål – och att man talar först det ena språket tillsammans för att sedan växla till det andra språket följande gång. Konceptet är nytt både i Pargas och för mig personligen, säger Sarah Källström som fungerar som lärare, eller kanske i första hand som ett slags moderator.
Växelverkan och samarbete är ledorden för kursen som till stora delar bygger på deltagarnas egen aktivitet. Några förhandskunskaper krävs inte.
– Det enda egentliga kravet är att man vågar komma med och får upp munnen. Mera än så behövs inte, säger Källström.
Efter hand byggs ett förtroende upp mellan kursdeltagarna och förhoppningen är förstås att deltagarna kan bli vänner också utanför kursen och börja umgås.
– Vi utgår ifrån deltagarna egna intressen då vi delar in dem i par, eftersom det blir naturligare om man har något gemensamt att diskutera kring, säger den Karlebybördiga Källström.
Tvåspråkigheten är naturlig för henne och i Karleby tycker hon att det fungerar bra.
– Det enda jag egentligen var nervös för var dialekten, särskilt i svenskan, men det har gått bra. Pargasborna har tagit emot mig väl, säger Källström som också håller en konversationskurs vid Kombi under hösten.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi