Tom Hildéns bolag har inte gått i konkurs – krögaren själv ser ljust på framtiden

Krögaren Tom Hildén säger att det först och främst är coronapandemin som ligger bakom problemen. Bild: Arkiv/Anja Kuusisto.

I den översatta finska artikeln i torsdagens Pargas Kungörelser står det felaktigt att Pargaskrögaren Tom Hildéns bolag Matglad och Havsglad gått i konkurs. PK beklagar det skedda. Mot båda bolagen har det lämnats in en konkursansökan, men juristen Bertil Zetter som företräder Hildén och hans bolag säger att läget kommer att lösa sig.

– Matglad och Havsglad kommer inte att gå i konkurs.

– För en fordringsägare är en konkursansökan ett sätt att effektivera indrivningen av en fordran. Utmätning är ett annat och långsammare sätt, medan en konkursansökan är mera drastisk.

Zetter säger att Skatteförvaltningen i december i fjol lämnade in en konkursansökan till tingsrätten med en total fordran på 48 000 euro mot Havsglad.

En överenskommelse om i vilken takt fordran återbetalas slöts med Skatteförvaltningen, och nu återstår cirka 16 000 euro att betala. Det ska göras senast den 31 juli.

– Konkursansökan är nu vilande i tingsrätten och dras tillbaka när skulden är betald. Det finns ingen dramatik i det, säger Zetter.

Mot Matglad riktades en konkursansökan för en betydligt mindre summa, 2200 euro plus ränta, för obetald hyra.

Den betalade bolaget bort på en gång.

– Eftersom det var lekmän som gjort konkursansökan trodde de sig ha rätt till ersättning också för diverse kostnader och tidsspillan och återtog inte ansökningen trots att allt var betalt. Tingsrätten har den 18 april fattat beslutet att lämna konkursansökan utan prövning eftersom det inte längre finns grund för fordran. Ärendet är till den delen avslutat.

Zetter har också andra vägar fått höra att Skatteförvaltningen har inlämnat en konkursansökan för skattefordringar om cirka 40 000 euro mot Matglad.

– Den har ännu inte delgivits Matglad av tingsrätten, men vi kommer göra en liknande överenskommelse som för Havsglad och Matglad kommer att betala bort också den skulden, sannolikt enligt en liknande tidsplan som för Havsglads del, säger Zetter.

Matglad kunde till och med ansöka om företagssanering för att få tid att betala sina skulder, men bolaget har bedömt att det inte är nödvändigt i och med att saken kan skötas på annat sätt.

Företagssanering är en metod som kan användas om aggressiva indrivningsåtgärder riktas mot ett bolag som tillfälligt har ansträngd ekonomi.

Tom Hildén säger själv att coronan ställde till stora problem och att det är från den tiden som skatteskulderna härrör sig.

– Coronan tärde både på bolagets ekonomi och på de egna krafterna. Men vi har väldigt många beställningar till sommaren, så framtiden ser ljus ut, säger Hildén.

Restaurangerna på Gullkrona och i Kirjais drevs via Havsglad. Kommande sommar har andra krögare tagit över de restaurangerna och Havsglad har enbart cateringverksamhet.

Matglad driver tre restauranger i Pargas, Pratglad i stadshuset, Sprängglad vid Nordkalk och Steinglad vid Paroc. Dessutom sköter också Matglad cateringverksamhet.

PK

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*