Tryck på finskspråkiga dagisplatser

Peikkorinne daghem i Kirjala. Foto: Mikael Heinrichs.
Peikkorinne daghem i Kirjala. Foto: Mikael Heinrichs.
 
Alla får dagisplats, men man kan inte alltid tillmötesgå föräldrarnas önskemål. Barnomsorgschefen Pia Hotanen medger att det finns ett visst tryck på flera finskspråkiga dagvårdsplatser framför allt i de norra delarna av Pargas (läs: Kirjalaön).
– Men ingen har blivit utan dagvårdsplats trots det, konstaterar Hotanen.
För tillfället jobbar Hotanen för högtryck med budgetförberedelserna inför 2016. Det gäller att förutse vad som kommer att hända – en sak som inte alls är så enkel som man kunde tänka sig.
En del av problematiken ligger nämligen i det faktum att det är svårt att förutse hurudana preferenser de tvåsporåkiga familjerna har gällande dagvården: vill de ha svensk- eller finskspråkig dagvårdsplats för sina barn?
Själva antalet barn inom dagvården har däremot inte ändrat särskilt mycket de senaste åren.
– Och det gäller förstås att fylla alla grupper, vi kan inte lämna grupper tomma, säger Hotanen.
I mån av möjlighet försöker staden också erbjuda tvåspråkiga lösningar. Någon egentlig språkbadsverksamhet finns inte inom dagvården i Pargas, men man erbjuder s.k. ”språkdopp”. Det betyder att barn med svenska eller finska som modersmål har möjligheten att  bekanta sig med det andra språket i praktiken på dagisarna.
Åtminstone tills vidare har det inte funnits efterfrågan på dagvård på andra språk än svenska och finska i Pargas.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@fabsy.fi