Trygghet för de äldre nu!

Äldreomsorg. Under flera år har strävan inom äldreomsorgen i Pargas varit att göra det möjligt för äldre att bo kvar längre i sina hem med stöd av en fungerande öppenvård.

Samtidigt har behovet av serviceboende länge varit ett omdiskuterat ämne i Pargas. Redan år 2013 beslöt stadsfullmäktige att inleda planeringen av ett intensifierat serviceboende för tolv personer.

I dag finns det i Pargas många äldre som känner sig otrygga i sina hem och som skulle behöva en plats på ett serviceboende.

Välfärdsområdets verksamhet träder i kraft år 2023.

För den växande gruppen äldre som har behov av serviceboende bör i första hand hittas en plats inom den egna kommunen.

Det är oklart hur proaktivt Pargas jobbar med att säkerställa ett tillräckligt antal platser när vi träder in i det nya välfärdsområdet, eftersom våra platser redan är för få och nya platser redan länge lyst med sin frånvaro.

I och med att man infört servicesedel i Pargas, så verkar man kanske anse att man gjort jobbet för Pargas bästa och sedan hoppas att det kommer någon till Pargas för att erbjuda denna service så att platser även finns lokalt.

Redan år 2019 konstaterade social- och hälsovårdsnämnden att äldreomsorgens läge är kritiskt med tanke på kösituationen till effektiverat serviceboende.

I Pargas stads intressen borde det vara att jobba för och säkerställa ett tillräckligt antal serviceboendeplatser inom vårt kommunområde efter år 2023.

Vi anser att det inte är motiverat (som social- och hälsovårdsnämnden föreslår) att slösa hela 800 000 euro på att bereda plats för administrativ personal i Malmkulla.

Vi vet ju inte om alla dessa anställda ens kommer att vara placerade i Pargas i framtiden. Vi anser att den för detta reserverade summan hellre bör användas till att äntligen, efter åratal av krav och väntan, skapa flera platser för de äldre som inte längre klarar sig hemma.

Kön blir inte kortare och det vi inte har 1.1.2023 kommer vi inte heller att få inom överskådlig framtid.

En öppen fråga vill vi då ställa till Patrik Nygrén och Miia Lindström: Hur jobbar Pargas inför denna reform för att säkerställa ett tillräckligt antal serviceboendeplatser i vårt kommunområde efter 2023 helt konkret, utöver att hoppas att det löser sig?

Carita Henriksson
Skärgårdens socialdemokrater

Nina Söderlund
Vänsterförbundet

Mikaela Luoma
SDP

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*