Tvåspråkighet ska tryggas – men viktigast är att trygga servicen

Välfärdsområdesvalet. Tack till Regina Koskinen (SFP) och Merja Fredriksson (SFP) för att de lyfte upp ett viktigt ärende för det kommande välfärdsområdesvalet.

I sin insändare berättade de om den kommande social- och hälsovårdsreformen och betonade vikten av att välja lokalt för att få Pargas röst med i beslutsfattandet. Och därtill konstaterade de ”Med en SFP-kandidat tryggas tvåspråkig service i framtiden, även lokalt.”

Det finns även andra partier än SFP som vill trygga tvåspråkig service. För mig – en samlingspartist och infödd Pargasbo – är tvåspråkighet en lika väsentlig del av min skärgårdsidentitet som havet runt våra holmar. Havet som alstrat de särförhållanden som man ska känna till och ta i beaktande då vårt välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om de framtida servicelösningarna i vårt område.

Lagen tryggar rätten att få service på båda inhemska språken men vad hjälper det med service på finska och service på svenska om de inte är tillgängliga?

Först och främst ska man i välfärdsområdesfullmäktige försäkra att service produceras så att invånarnas behov kan tillfredsställas och servicen är inom räckhåll för alla även i skärgården.

Man kan inte lova att det i framtiden på varje holme och udde ska finnas en social- och hälsovårdscentral men som kandidat vill jag lova att social-, hälsovårds- och räddningsservice hålls tillgänglig för alla skärgårdsbor.

Servicen kan antingen erbjudas mobilt på hjul eller den kan vara digital. Nya innovativa lösningar ska utnyttjas för att kunna erbjuda service då och där det behövs och minst på båda inhemska språken.

Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för hela Egentliga Finlands social- och hälsovård. Det är viktigt att förstå att över 25 procent av detta område är skärgård. Dessa särförhållanden omfattar många kommuner och många partier.

I Samlingspartiet anser vi att ett starkt samarbete partier emellan och över kommungränserna kommer att behövas.

Nu ligger ansvaret hos invånarna i Pargas men även hos de andra som bor i Egentliga Finland och vill trygga räddningsväsendet och social- och hälsovårdsservice i Pargas. Kom ihåg att rösta i områdesvalet i januari 2022! Då kan ni påverka och se till att skärgårdens röst blir hörd i välfärdsområdesfullmäktiges beslutsfattande.

Anna Filatoff
Kandidat i välfärdsområdesvalet

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*