Utmärkelsetecken i Pargas

Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden. Foto: Ordenskansliet/Studio Fotonokka.
Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden. Foto: Ordenskansliet/Studio Fotonokka.
Ett plock bland utmärkelsetecknen av Finlands vita ros orden, Finlands lejons orden och Frihetskorsets orden med anknytning till Pargas:

FVR riddartecken

 • Weppling, Kjell Jonny Maurits, utvecklingschef, Pargas

FVR förtjänstkors

 • Johansson, Kenneth Nils-Göran, kommissarie, Pargas
 • Lehtinen, Harri Sakari, rektor, Pargas

FL förtjänstkors

 • Raitio, Lasse Armas, redaktör, Pargas
 • Sirén, Gun Christina, äldreomsorgschef, Pargas

FVR medalj av 1:a klass med guldkors

 • Abrahamsson, Stina Teresia, utbetalningsinspektör, Pargas
 • Dahla, Janina Monika, minneskoordinator, Pargas
 • Korpela, Mia Marica, häradsutmätningsman, Pargas
 • Sjöstrand, Carl-Henrik Gustaf, byggnadsinspektör, Pargas
 • Spets, Marjaana Elisabeth, ledande expert, Pargas
 • Sundström, Kjell Gustav Martin, arkivskötare, Pargas

FVR medalj av 1:a klass

 • Aspelin, Gunilla Christina, ansvarig skötare, Pargas
 • Köpila, Arto Johannes, Mela-ombudsman, Pargas
 • Lehti, Toni Johannes, äldre konstapel, Pargas
 • Rosenback, Anne-Marie, skattesekreterare, Pargas
 • Sandholm, Jeanette Maria, byråsekreterare, Pargas

FVR medalj

 • Ake, Anita Hilkka, närvårdare, hemvårdare, Pargas

PK