Våra skolors framtid

Diskussionerna förs gällande centrumskolornas framtid och det är stora beslut som skall fattas på relativt kort tid, beslut som kommer att vara avgörande för hur skolkulturen i Pargas ser ut för en lång tid framöver. Undertecknade i Sarlinska skolan vill ge vår syn på en del av de frågor som nu lyfts fram i media och på diverse diskussionsforum.

Bästa beslutsfattare. Vi delar gymnasierektorernas oro över att vi som de facto arbetar i skolorna och vi som ser till att utbudet och kvaliteten håller måttet, inte når er beslutsfattare. Lyssna in vad vi har att säga.

Om gymnasieutbildningen i Pargas flyttas i sin helhet till Vapparvägen kommer det som sagt att betyda att våra gemensamma lärare behöver förflytta sig under skoltid. Detta är inte, sett ur lärarnas perspektiv, ett alternativ alls. Det torde vara vida känt för var och en att arbetstiden för lärare idag är hårt pressad och att korta avbrott mellan lektioner används så tidseffektivt det bara går; genom samtal med elever/studerande och kolleger, fix och trix för att kunna genomföra följande lektionsplanering, till dokumentation och mejl- och Wilmakontakt med samarbetspartners, elever/studerande och vårdnadshavare. Är gymnasieutbildningen på Vapparvägen kommer det således att få följder för lärarnas arbetsuppgifter, för att inte tala om hur komplicerat det blir för elever/studerande att nå lärare rasttid. Det är inte elevens/studerandes bästa man tänker på om det här alternativet slår igenom.

Är gymnasieutbildningen på Vapparvägen kommer det att leda till sämre schemaläggning för samtliga elever/studerande såväl i högstadierna som i gymnasierna eftersom det då kommer att vara lärarnas tidtabeller som styr istället för de bästa pedagogiska lösningarna för eleven/studeranden i fråga. Studerande som går i gymnasiet kommer att behöva förflytta sig till Skolgatan och ha undervisning delvis där, vilket i sig är tidskrävande och påverkar negativt den trygga skolvardagen de har rätt till.

Tomas Björkroth och Maria Lindell-Luukkonen svarargymnasierektorernas insändare i Pargas Kungörelser 21.11 och lyfter fram frågan hur vi kan få ännu mer för pengarna; både i form av utbud och kvalitet. Björkroth och Lindell-Luukkonen lyfter även fram samarbetet skolor emellan. De tänker sig att ett tätare samarbete mellan gymnasier och yrkesutbildning får en positiv påverkan bl.a. på rekrytering av lärare till yrkesutbildningen. Hur tänker man då gällande de 22 kompetenta lärare som nu arbetar i två skolor? Vad skall hända dem och på vilket sätt kan man motivera rekrytering av nya lärare på bekostnad av de som redan finns här och i många år har gjort ett gediget och välgjort arbete för staden? I våra öron låter detta som ett enormt svek.

Vi vill även påpeka att det inte är ett smart drag att fösa ihop en massa högstadieungdomar i ett och samma hus utan att ha lite äldre studerande bland med. Ofta har vi bevittnat vad gymnasiestuderandenas närvaro får för positiva följder för beteendet hos de våra. Vi vill inte ha en skolvardag där vi är isolerade från andra åldersgrupper.

Vi önskar att ni beslutar att alla fyra skolor blir kvar på Skolgatan. Vi önskar också att det är en självklarhet att det skall finnas en gymnastiksal/festsal och ett auditorium till vårt förfogande. En skola är ingen skola utan ett utrymme där alla lätt kan samlas. Vi önskar att det nya skolcentret är tillräckligt stort från början och att de kommentarer vi gett vidare angående de utrymmen som nu finns med i konceptplaneringen tas i betraktande. Undervisningsutrymmena är för få till antalet som det ser ut just nu. Vi önskar även att det finns möjligheter till nytänk och arbete i nya flexibla lärmiljöer som är inbjudande även kvällstid och kan användas av andra Pargasbor och t.ex. ungdomsledare. Vi önskar att dessa lärmiljöer är anpassade till elever med särskilda behov, att eleverna kan trivas i sin skola tack vare ordentliga rastutrymmen och en planerad skolgård och att man inte glömmer bort wow-faktorn och själen. Och vi önskar en ärlig och rak kommunikation under hela processens gång.

Det är vår framtida skolkultur ni nu fattar beslut om. Vänligen fatta ett långsiktigt och klokt beslut! Pargas är känt i hela Finland för att ha bra skolor, framåtsträvande och kompetenta lärare och elever/studerande som trivs. Det ligger så mycket mer än ett skolhus i vågskålen. Kom gärna och hälsa på oss i skolorna så får vi diskutera vidare.

Christa Andersson
rektor i Sarlinska skolan, Kyrkbackens skola och Skärgårdshavets skola

Lotta Dammert
biträdande rektor i Sarlinska skolan

Läs ocksåBästa beslutsfattare i Pargas stad!

Läs ocksåSkolfrågan i Pargas behöver ses ur ett helhetsperspektiv

Läs ocksåEtt gemensamt campus för alla skolor det bästa för undervisningen!

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*