Vårfunderingar

Harry Bondas
Harry Bondas
Ingen vinter i år heller. Grått och regntungt har det varit de senaste veckorna. Vädret påverkar oss människor – speciellt många leenden har jag inte sett under den här tiden. Solen har lyst med sin frånvaro och vi skulle säkert behöva en hel del mer D-vitamin. Men hav tålamod, snart är våren här med sol och fint väder. Det är i alla fall min förhoppning.
Nu till den reform som varit på tapeten det senaste året, d.v.s. Sote-reformen. Grundlags-utskottet satte punkt för reformen i förra veckan. Det blir alltså ingen reform under den här riksdagsperioden.
I mina spalter under det senaste året har jag förundrat mig över utformningen av Sote-reformen. Jag förstår inte varför regeringen och riksdagen mot bättre vetande kunnat fortsatta med beredningen av en Sote-reform som många sakkunniga dömt som stridande mot grundlagen. Inte heller förstår jag varför inte regering och riksdag mycket tidigare inbegärt utlåtande av grundlagsutskottet om Sote-reformen.
Det verkar som om många beslutsfattare inte riktigt förstått vad grundlagsskyddet innebär för den kommunala självstyrelsen. Den kommunala självstyrelsen skyddar ju inte kommunorganisationens ställning utan den garanterar medborgarnas demokratiska påverkningsmöjligheter. Stora distrikt betyder små möjligheter för kommuninvånaren att påverka.
Sote-reformen är en reform som nästa regering och riksdag får ta itu med. Det vore bäst om man den här gången redan från början skulle tillsätta en parlamentarisk kommitté för att  bereda den nya Sote-reformen.
Det verkar som om landskapsmodellen har ett stort stöd. Personligen tror jag på en landskapsmodell enligt den svenska landstingsmodellen. Landstingsmodellen innebär bl.a. att medlemmarna i landstinget väljs via direkta folkval och att landstinget också har beskattningsrätt. Det vore viktigt, att större delen av socialvården inklusive åldringsvården fortsättningsvis skulle skötas av primärkommunerna.
Sote-reformen i ny skepnad träder i kraft först kring år 2020.
Sote-reformen som den nu ser ut får till alla delar underkänt.
Det är snart riksdagsval och jag hoppas att alla medborgare använder sig av sin rösträtt.
Ha en bra vår!