Varhas familjecenter och verksamheten för seniorer börjar ta form – ”Det är vår uppgift att värna om det svenska”

två kvinnor
Sedan första februari i år är Annette Karlsson (t.v.) chef för Varhas familjecenter och Emma Soveri chef för tjänster som stöder funktionsförmågan. Bild: Malin Johansson.

Två nya organisationer inom välfärdsområdet i Egentliga Finland, Varha, börjar ta form. Från och med första februari i år leder Annette Karlsson det tvåspråkiga familjecentret med verksamhet i Pargas, på Kimitoön och i Svenska Åbo. Emma Soveri är chef för tjänster som stöder funktionsförmågan, med samma verksamhetsområde som familjecentret, och hon har liksom Karlsson börjat jobba den första februari i år. Servicen och tjänsterna är i stort desamma som tidigare – men finns i nya organisationer.

– Det handlar om verksamheter som har hört till olika sektorer och nu finns inom en ny organisation inom social- och hälsotjänster inom Varha, förklarar Karlsson och tillägger att organisationsmodellen är nationell.

Familjecentrets tre grundpelare

Det tvåspråkiga familjecentret är ett nätverk av olika service och tjänster som främjar barns, ungas och familjers välmående. En av familjecentrets uppgift är att koordinera kommunens, organisationernas, församlingarnas och även tredje sektorns tjänster och service så att barnen, unga och familjerna får den hjälp de behöver i så tidigt skede som möjligt. Karlsson berättar att de tre grundpelarna i familjecentret utgörs av ett fysiskt familjecenter, ett nätverksbaserat familjecenter och ett E-familjecenter, som man nu ska börja utveckla.

– Sammanlagt består familjecentret av cirka 50 anställda för tillfället. Nu till en början handlar det främst om att kartlägga behov och bygga upp organisationen, säger Karlsson.

Fokus på förebyggande familjearbete och hemservice

Till familjecentrets verksamhet hör allt från preventiv, mödra-och barn/familje-rådgivning till skol-och studerandehälsovård. Det förebyggande familjearbetet och hemservice för barnfamiljer är något som man speciellt kommer att lägga fokus på och utveckla.

Genom hemrehabiliteringen stöds äldre personer

Vad gäller tjänster som stöder funktionsförmågan berättar Soveri att man kan dela in dem i tjänster som är sammankopplade med ett ”Äldre centrum” och sakkunnigtjänster som består av rehabiliterande tjänster som fysioterapi, ergoterapi och talterapi samt hjälpmedelsenheten.

– Jag har drygt 20 anställda i min organisation och till verksamheten hör minnes- och seniorrådgivning samt medicinsk rehabilitering, men också hemrehabilitering som är nytt sedan årsskiftet, berättar Soveri.

Genom hemrehabiliteringen stöder man äldre personer som bor hemma genom multiprofessionellt samarbete.

– Vårt uppdrag handlar nu om att utveckla verksamheten och jobba för att vi alla ska bli ett team. Det är vår uppgift att värna om det svenska, understryker Karlsson.

Hör till sohä-område 4

Både familjecentret och tjänster som stöder funktionsförmågan hör till det så kallade sohä-område 4 som omfattar Pargas, Kimitoön och det Svenska Åbo. Även missbruks- och mentalvårdstjänster ingår i samma område, men rekryteringen av en chef för den verksamheten pågår fortfarande.

Malin Johansson

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*