Växelverkan och win-win för seniorer och ungdomar – UF-företaget tävlar i Mylly i dag

IT-handledare. På bilden från vänster Recycle IT-handledarna Ellen Wikman, Saga Rosenlund, Rebecka Nygård samt Julia Lastuniemi. Valentina Frank saknas på bilden. Foto: Mikael Heinrichs.

Det treåriga Recycle IT-projektet erbjuder seniorer avgiftsfri IT-handledning och ungdomar en inblick i hur det var förr.

Det är Finlands svenska ungdomsförbund FSU som håller i trådarna för projektet med IT-ansvariga Pasi Holmberg som projektledare.

Projektet samarbetar med en lång rad partners Pargas svenska gymnasium, Partel/Parcall, Pargas Svenska Pensionärer, Pargas stad, äldrerådet i Pargas stad, Folkhälsan samt STEA (Social- och hälsoorganisationernas understödscentral).

I och med att projektet administreras av FSU är projektet i sig svenskspråkigt, men en del av de utbildade handledarna har meddelat att de är beredda att handleda både på svenska och finska – så det är fritt fram också för finskspråkiga seniorer att boka in handledningsträffar.

En del av gymnasieutbudet

Det första konkreta steget togs förra hösten, då man i Pargas svenska gymnasium inledde de första kurserna för de blivande IT-handledarna. I kursen ingår både teori och mer praktiska övningar – och ungdomarna har grundat ett eget UF-företag (förkortningen står för Ung Företagsamhet) i vars namn de bedriver verksamheten.

Sju studerande anmälde sig till den första kursen och sex av dem deltog i den praktiska delen av kursen som också involverade 12 frivilliga seniorer.

Då UF-företaget avvecklas i vår kommer FSU att kunna anställa de av handledarna som vill jobba vidare med handledningen också efter avvecklingen.

UF-företag

  • Ett UF-företag får inte ta några lån.
  • UF-företaget kan endast fungera som en del av en studieanstalts utbildning. UF-företaget kan därför inte sälja tjänster eller produkter vars försäljning eller leverans äger rum efter UF-företagets avvecklande, till exempel under sommarlovet, om kursen avslutats i maj.
  • UF-företaget följer finsk lag.
  • UF-företaget bör inte idka sådan företagsverksamhet, vilken dess medlemmar inte har kunskap om, eller som enligt gällande lag kräver en examen eller annan kvalifikation.
  • UF-företag finns över hela världen och hör till det internationella Junior Achievement-programmet.

UF-företaget kan som sagt fungera endast som en del av studieanstaltens utbildning, vilket betyder att företaget som är en del av gymnasiekursen måste avvecklas senast under maj månad.

Här kommer bland annat samarbetspartnern Partel in i bilden, eftersom de redan i nuläget sköter bokningarna av IT-handledningsträffarna via Parcall-tjänsten.

Men varför det, är det inte konkurrerande verksamhet då ni t.ex. har en helpdesk?
– Vi ser inte den här typen av service som konkurrerande, utan snarast som ett komplement. Helpdesken löser problem medan handledarna lär seniorerna att själva lösa problemen. Dessutom ligger det i linje med både Partels och min vision om Pargas som det ledande digitala samhället i Finland, säger Partels vd Svante Olofsson.

I praktiken kan den som är intresserad boka en avgiftsfri handledningsträff via Parcall på 02-454 1111. Träffarna ordnas alltid på allmänna platser, till exempel i Folkhälsanhuset eller på någon av stadens vardagsrum för äldre, biblioteket eller skolan.

Intervjuer med seniorer

Ungdomarna bidrar också med korta intervjuer som publiceras på projektets facebooksida, där de äldre får dela med sig av sina erfarenheter till de yngre generationerna.

– Vi funderade på hur seniorerna i sin tur kan bidra med att lära den yngre generationen något som de inte nödvändigtvis känner till och fastnade för det här konceptet, där de äldre intervjuas och ungdomarna i sin tur producerar artiklar. De kan handla om olika saker, såsom till exempel skolmaten under 1950-talet, och fungerar verkligen som väckarklockor för många unga i dag. Klyftan mellan äldre och yngre är ibland rätt så stor, säger Holmberg.

Projektet som under våren kört igång med den egentliga handledningen har nyligen utnämnt en styrgrupp bestående av representanter från Partel, Pargas stads äldreråd, Pargas svenska pensionärer, gymnasiet, Folkhälsan, FSU, STEA samt ungdomarna själva.

Recycle IT. Längst framme IT-handledarna Julia Lastuniemi (t.v.), Ellen Wikman, Rebecka Nygård och Saga Rosenlund. Bakom från vänster Sara Enroth-Nyman från PSG, FSU:s Pasi Holmberg, Mikael Reuter från Pargas svenska pensionärer, Monica Avellan från Pargas stad, Kristina Brander från äldrerådet samt Svante Olofsson från Partel. Foto: Mikael Heinrichs

Skärgårdsdelarna på gång

I detta skede erbjuds handledningen endast i fasta Pargas, men man har planer på att också erbjuda möjlighet till handledning i stadens skärgårdsdelar inom den närmaste framtiden.

– Och vår förhoppning från FSU:s sida är förstås att konceptet ska spridas också till andra delar av landet, säger Holmberg.

Grundläggande saker

För det mesta handlar det om rätt grundläggande saker med fokus främst på smarttelefoner och surfplattor: bluetooth, uppdatering och flyttande av olika appar och överlag med terminologin.

– Det kan handla om att dela internetförbindelsen från telefonen, att hantera olika notiser som dyker upp och funktioner på telefonen som är svåra att komma åt, säger Saga Rosenlund.

– Det har också kommit frågor om till exempel följare på Instagram och vänförfrågningar som dyker upp på Facebook som de äldre inte vet hur de ska hantera, säger Rebecka Nygård.

Vissa ärenden blir förstås knepigare att sköta då det handlar om lösenord och nätbanksanvändning, men handledarna har tystnadsplikt.

Varför valde ni att gå den här kursen och bli IT-handledare?
– Då Pasi höll presentationen om kursen då vi gick på nian lät det lockande och jag tänkte åtminstone att certifikatet kan vara bra att ha på sin CV då man söker sommarjobb, berättar Rosenlund.

Ungdomarna har haft en handfull kunder per person så här långt och hoppas hinna hjälpa många flera innan UF-företaget avvecklas i maj. Totalt har ett drygt trettiotal handledningsträffar bokats via Parcall.

– Jag har också hunnit ge hemläxor till en kund, skrattar Ellen Wikman.

På hösten börjar följande grupp med plats för 10–12 studerande. För att verksamheten skall vara gratis för seniorerna finansieras det med olika bidrag. Intresserade kan vara i kontakt med Pasi Holmberg på tfn 050-502 0732 eller pasi@fsu.fi.

Recycle IT tävlar i Mylly i dag

Egentliga Finlands UF-företagare deltar i Våga vara företagsam -semifinalen i köpcentret Mylly i Reso fredagen den 22 mars. Semifinalen är en mässa där ungdomarna får sälja och marknadsföra sina tjänster och produkter. Semifinalen arrangeras av Ung Företagsamhet rf.

Sammanlagt 40 UF-företag från regionen deltar i mässan som är öppen för allmänheten mellan klockan 13–16.45. Efter mässan premieras de 11 bästa företagen som går vidare till Våga vara företagsam -finalen som ordnas 8–9 maj i Helsingfors.

Recycle IT UF är ett av de 40 UF-företagen som deltar. Vinnaren i finalen i Helsingfors får resa till Frankrike där UF-företag från hela världen träffas för att berätta om sina företag.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi