Vi ska ha världens bästa skola  

Ett av mina fokusområden inför riksdagsvalet 2023 är utbildningen. Jag brukar säga att vi skall ha utbildning av världsklass och då menar jag allt från småbarnspedagogiken till universitetsnivån.

I min hemkommun Pargas har vi traditionellt satsat mycket resurser på just bildningen. Vi har mycket god kvalitet på småbarnspedagogiken och också på de olika nivåerna inom våra skolor och för bägge språkgrupperna. Det är vi stolta över.

Vi vill också framöver kunna erbjuda ett heltäckande nät av skolor i Pargas, det är en del av vår attraktionskraft och mycket viktigt med tanke på inflyttningen. På samma gång behöver också se till att kunna använda våra resurser effektivt och hållbart med tanke att också ha resurser att kunna utveckla och investera i vår kommun. En del av denna strategi är att bygga upp ett skolcampus som omfattar både de svenska och finska högstadierna och gymnasierna i Pargas centrum. Därutöver också inrymma yrkesutbildning inom ramen för Axxell i samma fastighetskomplex.

Vi har stora förhoppningar på att ytterligare utveckla samarbetet i fria ämnen mellan de svenska och finska skolorna och på samma gång utveckla den levande tvåspråkigheten som vi har i Pargas. Utan att förminska betydelsen av att hålla isär undervisningen i läroämnen i de svenska och finska skolorna för att säkra allas goda insikter i modersmålet.

Yrkesutbildning på finska skulle vi gärna också ha i Pargas och där hoppas vi på ett kommande samarbete med Axxell.

Pargas är i miniformat en bra helhet för utbildning på allra högsta nivå. Många av de utvecklingsprojekt som utvecklats i Pargas kan med fördel också användas i andra kommuner. Vi har sett exempel som ”Läsväskan” dvs. ett projekt för utvecklandet av elevernas läsglädje tas i bruk i hela Svenskfinland och bli en del av Folkhälsan.

Vi har nyligen sett att Pargas tagits i bruk en helt ny typ av skolklass för elever av olika ålder med olika neuropsykiatriska svårigheter, där det är meningen att eleverna främst skall trivas. Inlärningen följer därefter då eleverna börjat trivas med varandra och med lärare och stödpersonal. Detta är ett helt nytt koncept i Svenskfinland och det blir intressant att följa med resultaten av detta pilotprojekt.

För att inte tala om det goda samarbete våra skolor har med biosfärområdet, som erbjuder eleverna så fina möjligheter till att lära sig olika saker utanför det egentliga klassrummet.

I en viss mening har vi ju t.o.m. undervisning på universitetsnivå, vi har ju Åbo Universitets marinbiologiska forskningsstation på Själö. Den jobbar vi i staden för att kunna bevara också i fortsättningen.

Summa summarum ser jag att vi har mycket bra i Pargas inom denna sektor och vill jobba för att det finns resurser också i fortsättningen för att upprätthålla detta. Detta kräver i sin tur naturligtvis också att dessa frågor prioriteras på nationell nivå och det gör mitt parti som har som mål ”Vi ska ha världens bästa skola”

Gilla Granberg
riksdagsvalskandidat, SFP

 

 

 

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*