Vind i seglen för Kyrksundet – ”Vi försöker få till ett EU-projekt för hela Sundområdet”

man, bro, vatten
En rondellbro. Det önskar Folke Pahlman, ordförande för Pro Kyrsundet, att det skulle byggas här. Bild: Malin Johansson.

Mycket vatten har flutit under broarna sedan föreningen Pro Kyrksundet för drygt ett år sedan presenterade resultaten från bottenundersökningen av Kyrksundet. Nu ska en satsning på Sundet accentueras.

Då Pro Kyrksundet höll sitt årsmöte i Pargas den 9 april besökte stadens nyvalda stadsdirektör Tom Simola tillsammans med stadsstyrelsens ordförande Gilla Granberg föreningens möte. Samstämmigheten i lokalen var stor och såväl staden, som tredje sektorn och staten, och om möjligt EU, ska vara delaktiga i satsningen på Sundet.

EU-projekt för Sundområdet

– Vi försöker få till ett EU-projekt för hela Sundområdet, säger Folke Pahlman som är ordförande för Pro Kyrksundet och tillägger att staden i ett dylikt projekt bör fungera som huvudman.

Den bottenundersökning som genomfördes av hela Kyrksundet för drygt ett år sedan visade att botten och kajer är i oväntat gott skick. Däremot är många av Sundets broar i dåligt skick och ett problem är Sundsbron vid Skärgårdsvägen.

Många av Sundets broar i dåligt skick

– Tanken är att Sundsbron och ”Reimarirondellen” kunde åtgärdas som ett gemensamt projekt, som en slag brorondell eller rondellbro, säger Pahlman.

Han poängterar vidare att en förnyad bro som är både högre, djupare och bredare, är en förutsättning för att Kyrksundet och därmed hela stans trivsel och ekonomi ska kunna förkovras. Även utvecklingen av Sundtorget utgör en viktig del av projektet. Förutom att föreningen nu tillsammans med staden vill utreda möjligheterna att få till stånd ett EU-projekt för hela Sundområdet, har man inlett ett samarbete med föreningen Kiva i Pargas.

– Vi har bytt ut en av våra styrelsemedlemmar till en av deras för att på så sätt få bättre insyn i varandras verksamhet.

En av de Sundbroar som länge varit på fallrepet är Torgbron. Planeringen av saneringen av Torgbron påbörjades 2023 och förväntas bli färdig i år.

– Vi strävar efter att komma igång med saneringen 2025, senast 2026, säger Matias Jensén som är tf. teknisk chef i Pargas stad.

Kyrkobrons viktbegränsning är max fyra ton

Nuvarande Kyrkobro har en viktbegränsning på max fyra ton. Några större förändringar i bron har inte skett de senaste åren tack vare viktbegränsningen.

– Vi hoppas på att bron kunde förnyas inom den närmaste fem års perioden, då bron varit i dåligt skick under hela 2000-talet, säger Jensén.

“Vi hoppas på att få konceptplaneringen gjord i år”

Anslaget för Kyrkbron i årets investeringsbudget är 20 000 euro och i konceptplaneringen finns tre olika alternativ för kommande bro; en bro för enbart fotgängare och cyklister, en bro för person- och paketbilar, samt led för fotgängare och cyklister och en bro för all trafik samt led för fotgängare och cyklister.

– Vi hoppas på att få konceptplaneringen gjord i år, så att vi kan välja vilket alternativ vi går vidare med. När alternativet är valt, fortsätter planeringen av bron och dess förverkligande, konstaterar Jensén.

Beträffande träbroarna över Sundet finns inte några närmare planer i detta skede. Dessa har undersökts i samband med ett slutarbete, i vilket det konstaterades att åtgärder behöver vidtas inom en fem års period. Träbroarnas olika konstruktioners kondition i slutarbetet bedömdes från mycket dåligt till bra. Träbroarna är endast avsedda för fotgängare och cyklister, vilket gör att belastningen är begränsad. Det som däremot påverkar broarnas livslängd och skick är underhållet.

– Broarna borde ytbehandlas på nytt och till vissa delar borde trä- och metalldelar bytas ut. Likaså är betongen i fundamenten till vissa delar sprucken, vilket leder till korrosion i armeringen, förklarar Jensén.

Malin Johansson

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*