Vinterfunderingar

Harry Bondas.
Vädret har under den senaste veckan växlat mycket kraftig och snabbt, med hårda vindar, högt vatten och stora variationer i temperaturen. Få se om det ändå inte är en onormalt ”normal” vinter.
Social- och hälsovårdsreformen.
Under hösten har man inom regeringen kommit överens om hur valfriheten inom vården skall ordnas. Valfriheten innebär att man inom den skattebaserade primärvården skall kunna välja mellan vårdenheter – i praktiken hälsocentraler – som upprätthålls av den offentliga sektorn, privata vårdbolag eller tredje sektorn. Valet man gör kommer att gälla under ett år. Men nu har man t.o.m. inom regeringspartierna börjat varna för att de stora privata vårdbolagen kommer att ta över en stor del av vården. Det var ju Samlingspartiet som ställde valfrihet som ett villkor för Sote-reformen. I gengäld fick Centern landskapsindelningen.

Det blir intressant att se vem som ställer upp i landskapsvalet. Kanske några ministrar?!

Sote-reformen är en så viktig fråga för regeringen att reformen kommer att förverkligas på det sätt regeringspartierna kommit överens om, trots att många centrala frågor ännu är obesvarade.
Riksdagen har också slagit fast att det kommer att finnas 12 sjukhus med fulljour. Oppositionen med SFP i spetsen hade föreslagit att Vasa centralsjukhus också skulle bli ett fulljoursjukhus, en s.k. 12+1 -modell. Den främsta motiveringen var att landskapet Mellersta Österbotten med Seinäjoki som centralort inte klarar av att ge service på svenska. Riksdagen röstade dock ner detta förslag.
Ur finlandssvensk synvinkel är framtiden för både Kårkulla och Åbolands sjukhus öppna.
Vi står inför många val under de närmaste åren. Valen inleds med kommunalvalet i vår.
Kommunalvalet kommer att vara speciellt intressant, eftersom det kommer att mäta regeringens trovärdighet. Regeringen tycks uppleva kommunalvalet som mycket viktigt – större delen av ministrarna ställer upp i valet på sin hemort. Avsikten är att det egna partiet ska få så mycket röster som möjligt. Det säger sig självt att en minister i praktiken inte hinner engagera sig i kommunala frågor.
I början av nästa år har vi presidentval kombinerat med val av medlemmar till landskapsfullmäktige. Det blir intressant att se vem som ställer upp i landskapsvalet. Kanske några ministrar?!
År 2019 har vi riksdagsval som år 2020 följs av val av EU-parlamentariker. Få se om medborgarna orkar gå till urnorna varje val.
År 2016 har präglats av en stor otrygghet inte bara i Finland utan i hela världen. Jag är rädd för att otrygghetskänslan fortsätter under år 2017. Trots allt hoppas jag att mina läsare får ett tryggt år.
Harry Bondas
harry.bondas@parnet.fi
Kommunalråd