Vinterfunderingar

Harry Bondas.
Hittills har alla suckat över det mörka och regniga vädret den här vintern. I skrivande stund är det ändå en vacker vinterdag och minus åtta grader. Trädena är stämningsfullt frostnupna. Snön saknas dock fortfarande. Jag medger att vädret påverkar mitt humör en hel del.
Presidentvalet. Det kommande presidentvalet har hittills varit rätt så tamt. En presidentkandidat kan ställas upp antingen av ett politiskt parti eller av en valmansförening med minst 20 000 undertecknare.
Till mångas förvåning valde den sittande presidenten, Sauli Niinistö, att låta sig ställas upp av en valmansförening och inte av Samlingspartiet.
Det har visat sig vara ett smart drag av honom. Galluparna pekar idag på att hans understöd ligger på mellan 70 och 80 procent av rösterna. Jag tror att t.o.m. Niinistö själv blev överraskad över gallupsiffrorna. Hade han låtit sig ställas upp av Samlingspartiet hade understödet för honom sannolikt sett helt annorlunda ut.
Det ser med andra ord ut att bli endast en valomgång. Förhandsvalet inleddes redan den 17 januari och själva valet av president är den 28 januari.
Social- och hälsovårdsreformen. Det var ju speciellt valfriheten som stötte på patrull i riksdagen. Det nya förslaget till valfrihetslag sändes på remiss. Förslaget erhöll sammanlagt över 700 yttranden.

Blir det en offentligt ledd hälsocentral eller kommer hälsocentralen att ledas av en privataktör?

Remissinstanserna förhåller sig positiva till valfriheten som princip, men ställer sig tvivlande till om målen med social- och hälsovårdsreformen kommer att uppnås. Speciellt kommunerna är mycket kritiska till det nya förslaget om valfrihet.
Endast två procent av de kommuner som gett sitt utlåtande tror på en minskning om 3 miljarder euro av kostnadsökningen för hela social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen. Det viktigaste för regeringen är att det slutliga förslaget till valfrihetslag godkänns av riksdagens grundlagsutskott.
Planerna för reformen är fortfarande att hela lagpaketet börjar behandlas av riksdagen under våren 2018.
I Turun Sanomat ingick det för en tid sedan en artikel om hur många hälsocentraler som de facto kommer att finnas i landskapet Egentliga Finland. Enligt artikeln skulle Pargas bli utan hälsocentral i det fall att endast 10 hälsocentraler skulle skapas i landskapet.
Jag tror och hoppas ändå att Pargas får behålla sin hälsocentral. En annan fråga är sedan vem som kommer att upprätthålla hälsocentralen i Pargas. Blir det en offentligt ledd hälsocentral eller kommer hälsocentralen att ledas av en privataktör?
I hopp om ljusare dagar önskar jag er alla en bra fortsättning på det nya året.
Harry Bondas
kommunalråd