Vintervårfunderingar

Harry Bondas.
I skrivande stund snöar det. Förgäves väntar vi på den vår som aldrig tycks komma igång på allvar. Vårsådden och andra till våren hörande aktiviteter måste senareläggas. Tillsvidare hör långkalsonger och tröja till min mundering.
Som jag i min senaste spalt konstaterade kommer vårdreformen att förverkligas planenligt.

Jag hoppas att SFP, trots segern, samarbetar med de övriga politiska partierna för ett bättre Pargas.

Förståeligt, eftersom reformen varit ett av regeringens spetsprojekt. Centern skall ha sina landskap och Samlingspartiet sin valfrihet. På vilket sätt valfriheten kommer att utformas presenteras under maj månad. Reformen har som känt varit utsatt för hård kritik både från sakkunniga och från regeringsoppositionen. Personligen skulle jag föredra att äldrevården och en del av socialvården fortfarande skulle skötas av primärkommunerna.
Arbetsgrupper inom de kommande landskapen kommer att dra upp riktlinjerna för hur vårdreformen kommer att förverkligas. Anmärkningsvärt är, att enbart tjänstemän kommer att ingå i de här arbetsgrupperna. Det första valet till landskapsfullmäktige hålls i februari 2018 och vårdreformen träder i kraft den 1 januari 2019.
För Åbolands del gäller det att slå vakt om den framtida verksamheten både för Åbolands sjukhus och för Kårkulla.
Före kommunalvalet förutspådde man ett lågt valdeltagande, men det visade sig att valdeltagandet faktiskt steg en aning jämfört med kommunalvalet 2012. De nya kommunfullmäktige tillträder i juni.
I Pargas erhöll SFP enkel majoritet i fullmäktige. Jag hoppas att SFP, trots segern, samarbetar med de övriga politiska partierna för ett bättre Pargas. För de nya kommunfullmäktige gäller det att arbeta för att servicen inom social- och hälsovården sköts på det lokala planet i Pargas centrum och att servicen inte försämras i skärgården, trots att det verkställande organet blir landskapet. Som jag tidigare skrev är Åbolands sjukhus och Kårkulla mycket viktiga för Åboland och därmed också för Pargas.
Det nya fullmäktiges arbete kommer att främst fokusera på hur de övriga kommunala frågorna, som t.ex. grundutbildning och markplanering, skall skötas efter vårdreformen. Många frågor för de nya krympande primärkommunerna är ännu öppna. Någon kommunsammanslagning i Åboland kommer knappast att bli aktuell.
I en tid av dystra framtidsutsikter bör man försöka se något positivt. Speciellt för landskapet Egentliga Finland är de ekonomiska framtidsutsikterna ljusa. Många nya arbetsplatser skapas inom bil- och varvsindustrin och inom tillverkningen av maskiner för gruvindustrin. För Pargas är byggnadssektorn och turismen centrala. För bådas del ser det också positivt ut.
Med de här orden önskar jag mina läsare en skön sommar!
Harry Bondas
kommunalråd