Visioner för Gamla Malmen dryftades på symposium

Nybygge. På den förra bageritomten byggs nya egnahemshus. Foto: Leena Lehtonen.
Nybygge. På den förra bageritomten byggs nya egnahemshus. Foto: Leena Lehtonen.
– Det saknas en helhetsplan och framtidsvisioner, och det gäller inte enbart Gamla Malmen utan hela Pargas stad, konstaterade Egil Essén. Han inledde förra veckan ett symposium som sammankallats med anledning av att stiftelsen Gamla Malmen fyller femton år i år.
Essén efterlyste planer och engagemang.
– Skärgårdsstaden och kalken är möjligheter som borde utnyttjas mer än nu. Finns det idéer gällande det gamla dagbrottet i Björkhagen, frågade han och visade en fin bild från Björkhagens storhetstid med café och dansbana.
Den stora frågan är dock Sundet som borde vara den självklara farleden också för större båtar.
Arkitekt Anna-Leena Seppälä berättade om grundandet av stiftelsen och dess målsättningar.
Sommaren 1993 utkom Seppäläs och Tore Tallqvists bok Gamla Malmen i Pargas, råd och riktlinjer för byggnadsvård. Då var det också aktuellt med en skyddande detaljplan för Gamla Malmen. Stiftelsen grundades som stöd för invånarna och dess främsta uppgift är att befrämja byggnadsvård på området.
– Som ett Leaderprojekt genomfördes projektet Stråket i skick, plank och portar, och i den ingick även skyltar för gatunamn och husnummer.
Enligt Anna-Leena Seppälä håller visionerna för tidigare bageritomten nu på att förverkligas. Ett annat projekt som dragits i land är smedjan vid före detta Andelshandeln vid Klockarståget.
– Gamla Malmen är ett levande bostadsområde men den kunde kanske också vara en turistattraktion.
Man har funderat på hur man kunde få mera liv i museistugorna. Ett exempel är att få dit hantverkare sommartid, lite typ mini-Klosterbacken.
– Det är bra med olika projekt och önskemål från olika håll. Med dagens teknik är det lätt att göra byggnadernas historia lättöverskådlig, konstaterade kyrkoherde Juho Kopperoinen från Väståbolands finska församling.
Han föreslog också att man skulle ordna en pop-up restaurangdag vid Sundet.
Under diskussionen föreslogs bland annat möjligheter till övernattning på Gamla Malmen, behov torde ju finnas samt möjligheter till morgonmål. Ett litet sjöfartsmuseum kunde också locka.
Men för att besökarna ska hitta till Gamla Malmen, behövs skyltning och information. Centrumkoordinator Folke Pahlman var förhindrad att delta i mötet men han hade skickat en hälsning. Han har visionerat en skylt vid Kalkvägsrondellen som kanaliserar åtminstone turistande cyklister att åka längs Kalkvägen och den nya cykelvägen.
– Det första de då möter av värde är Gamla Malmen. För att svänga in till den behöver invånarna skaffa fram en lockande invit, skriver Pahlman.
Planläggningsarkitekten Turkka Michelsson skrev i sin hälsning till mötet att det finns ett tryck på att utveckla områdets fasad mot centrum. Det riktar sig främst mot Runebergsparken, gatuområdet Runebergsstranden och skvären som alla är på stadens ansvar.
Stiftelsen Gamla Malmen grundades av föreningen Gamla Malmen, Pargas hembygdsförening, Pargas kyrkliga samfällighet, Pargas stad, lokala banker, industrier samt företag. Till medlemmar i styrelsen utsågs Birgitta Bröckl, ordförande, Henric Schmidt, viceordförande, Kari Aarnio, Dick Essén, Göran Grönroos och Christina Stolpe.
Leena Lehtonen
040 563 8717/leena.lehtonen@aumedia.fi