Jag önskar prenumerera på Pargas Kungörelser:

    För utlandsprenumerationer tillkommer porto per tidning inom Norden 1,90 €, övriga Europa 2,00 €.

    Prenumeration

    Startdatum (obligatoriskt)

    Mottagare (obligatoriskt)

    Adress (obligatoriskt)

    Postnr och ort (obligatoriskt)

    Telefon

    E-post


    Fyll i betalarens uppgifter om du beställer PK som gåva:

    Betalare

    Adress

    Postnr och ort

    Telefon

    E-post


    PK får kontakta mig per e-post / sms

    Meddelande

    Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

    Pargas Kungörelser