Jag önskar prenumerera på Pargas Kungörelser:

  För utlandsprenumerationer tillkommer porto per tidning inom Norden 1,90 €, övriga Europa 2,00 €.

  Prenumeration

  Startdatum (obligatoriskt)

  Mottagare (obligatoriskt)

  Adress (obligatoriskt)

  Postnr och ort (obligatoriskt)

  Telefon

  E-post


  Fyll i betalarens uppgifter om du beställer PK som gåva:

  Betalare

  Adress

  Postnr och ort

  Telefon

  E-post


  PK får kontakta mig per e-post / sms

  Meddelande

  Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

  Pargas Kungörelser