Aluehallintovirasto kritisoi lastensuojelua

Perhetalo Ankkurin henkilökunta on lähettänyt kirjelmän kaupunginjohtaja Patrik Nygrénille, johtoryhmälle, kaupunginhallitukselle sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Kirjelmässä he kuvailevat tilannetta, jossa perheet eivät saa sitä apua, joka heille kiuuluu. Kuva: Mikael Heinrichs

Virastolle on tullut useita kanteluita perheyksikön ongelmista, viimeisin selvitys käynnistettiin 7. maaliskuuta.

Aluehallintovirasto kritisoi jälleen kovin sanankääntein Paraisten lastensuojelua. Viraston mukaan asioiden laita ei ole lainkaan parempi kuin kaksi vuotta sitten, jolloin neljä sosiaalityöntekijää irtisanoutui. Tämä tapahtui vastalauseena huonolle työkulttuurille, epäpätevälle työnjohdolle sekä lastensuojelun asiakkaiden epäeettiselle ja lainvastaiselle kohtelulle.

– Tilanne on erittäin vakava. Perheet ja lapset eivät aina saa tarvitsemaansa apua ja lainvastaisia lasten huostaanottoja on tehty ennen perheiden kuulemista, toteaa Aluehallintoviraston ylitarkastaja Tiina Ronkamo.

Aluehallintovirasto käynnisti uuden selvityksen Paraisten lastensuojeluun liittyen lokakuussa. Joulukuussa Ronkamo, asianajaja sekä toinen Aluehallintoviraston ylitarkastaja tapasivat sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvistin, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Merja Fredrikssonin (r.) sekä perheyksikön johtaja Kaisu Karlssonin.

Lisäksi kahta sosiaalityöntekijää haastateltiin ilman esimiesten läsnäoloa.

Tapaamisen aikana käytiin muun muassa läpi perheyksikön henkilöstötilannetta. Kukaan silloin palkkalistoilla olleista kolmesta sosiaalityöntekijästä ei ollut työskennellyt kunnallisen lastensuojelun parissa kahta vuotta pidempään.

Virasto toteaa sosiaalityöntekijöiden työajan seurannassa olevan puutteita, kuten myös vastuunjaossa. Sosiaalityöntekijät eivät aina tiedä kuka on heidän esimiehensä. Sosiaalityöntekijät ovat myös tyytymättömiä oululaisyrityksen toimittamaan juridiseen ostopalveluun.

Selvityksen sekä johdon ja työntekijöiden kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta Aluehallintovirasto lähetti sosiaali- ja terveyslautakunnalle muistion 12. tammikuuta.

Kyseisessä dokumentissa ei säästelty sanoja, vaan todettiin että lastensuojelun asiakkaiden tilanne on edelleen yhtä huono tai jopa huonompi ottaen huomioon henkilöstön suuren vaihtuvuuden.

Selvitetyn kriisin jälkeen syöksytään suoraan seuraavan kriisin pariin eikä lain kirjain aina toteudu päätöksenteossa.

Asiakaspalautteelle ei ole olemassa toimivaa järjestelmää eikä tehtyjä päätöksiä seurata millään tavalla. Luvatut puhelinajat eivät pidä ja esimiesten tarjoama tuki on olematonta, Aluehallintovirasto toteaa.

Kesäkuussa Aluehallintovirasto antoi sosiaali- ja terveyslautakunnalle huomautuksen lastensuojelun puutteista, joita irtisanoutunut nelikko nosti esille.

Syksyn aikana Aluehallintovirasto vastaanotti useita uusia ilmoituksia lastensuojelun epäkohdista.

– Toiminnassa on edelleen puutteita, vaikka annoimme kesällä huomautuksen asiasta, Ronkamo sanoo.

Aluehallintovirasto edellyttää perheyksikön korjaavan esiin tulleet epäkohdat. Lastensuojelutyön tulee aina olla lapsen edun mukaista ja vastuu siitä on esimiestason asia, eikä yksittäisen sosiaalityöntekijän harteilla.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvistilla on toisenlainen käsitys lastensuojelun nykytilanteesta kuin Aluehallintovirastolla. Hänen mukaansa viraston johdolle osoittama kritiikki ei ole totuudenmukaista.

Hän on myös harmissaan siitä, ettei kaupungille ole tarjottu mahdollisuutta antaa vastinetta Aluehallintoviraston muistiossa esitettyihin väitteisiin.

– Virasto ei ole seurannut työskentelytapojamme riittävän tarkasti saatikka perehtynyt lastensuojelun tilanteeseen. He kyseenalaistavat henkilökunnan osaamista, mutta eivät ole testanneet sitä.

Kaikki väitteet eivät pidä paikkaansa ja olen useasta asiasta eri mieltä Aluehallintoviraston kanssa, Sundqvist sanoo.

Hän ei allekirjoita väitettä lainvastaisista huostaanotoista ilman perheen kuulemista.

Asiakkaat saattavat olla eri mieltä ja vanhemmat ehkä ovat jättäneet saapumatta tapaamiseen kutsusta huolimatta, Sundqvist sanoo.

– Jos on kyse akuutista huostaanotosta ja emme saa vanhempia paikalle, meidän on ajateltava lapsen parasta. Vaaratilanteessa huostaanotto on usein ainoa keino edetä.

Puutteet dokumentaation ja asiakasraportoinnin puolella johtuvat henkilökunnan valtavasta työtaakasta, Sundqvist toteaa.

Muutamassa vuodessa perheyksikön työtehtävät ovat kasvaneet liki puolella. Lastensuojeluselvitysten määrä on noussut vuoden 2016 35:stä viime vuoden 122:een.

Aluehallintoviraston kesäkuussa antama huomautus kirjattiin pöytäkirjaan suojattuna asiana sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa ja muistio puolestaan salaiselle listalle. Sundqvist perustelee menettelyä sillä, että dokumenteissä on työntekijöiden nimitietoja.

– Heillä on muutenkin rankkaa ja haluan antaa heille työrauhan sekä suojella heitä julkisuudelta.

Kim Lund/Mikael Heinrichs
pku@aumedia.fi


Sami Salmivirta on Paraisten uusi sosiaalisihteeri

Hänestä tulee viime aikoina kovassa ryöpytyksessä lastensuojeluasioissa olleen perheyksikön uusi esimies.

Virka on ollut haettavana, sillä aikaisempi osastopäällikkö jää eläkkeelle. Kaupunginhallitus valitsi Salmivirran virkaan maanantaisessa kokouksessaan.

Uuden osastopäällikön valinta oli muodollisesti ainoa asia esityslistalla joka käsitteli perheyksikköä, mutta kaupunginhallitus keskusteli epävirallisesti lastensuojelusta sitäkin enemmän. Asia huolestuttaa useita poliitikkoja.

Hallituksen jäsenillä oli suuri tarve keskustella näistä asioista, vaikka ne eivät kuulukaan kaupunginhallituksen alaisuuteen, vaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Sen lisäksi päätettäviä asioita ei ollut, muuta kuin osastopällikön valinta, toteaa kaupunginhallituksen kokousta johtanut Regina Koskinen (r.).

Kaupunginhallituksen kokouksessa olivat läsnä myös sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Merja Fredriksson (r.) sekä vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, joka toimi lomalla olevan Paula Sundqvistin sijaisena. Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén oli myös paikalla.

– On aivan selvää että muutoksia tarvitaan, mutta henkilöstövaje on hankaloittanut asioita vaikka väkeä on ollut töissä ja olemme ostaneet osan palveluista ostopalveluna, Koskinen sanoo.

Mutta Aluehallintoviraston kritiikki on pääosin koskenut työnjohdon puutteita eikä henkilöstövajetta, eikö?
– Nyt haluamme ennen kaikkea katsoa eteenpäin ja luoda Salmivirralle hyvät edellytykset rakentaa omaa tiimiään, Koskinen sanoo.

Sosiaalisihteerin pätevyysvaatimukset ovat sosiaalityöntekijän pätevyys sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Virkaa haki kolme henkilöä.

Haastatteluista vastannut ryhmä, jossa Regina Koskinen oli mukana, suositteli yksimielisesti Salmivirran valintaa. Hänellä on aikaisempaa kokemusta lastensuojelusta ja hän on myös toiminut lastensuojelun puolella esimiestehtävissä.

”Olen valmis laittamaan lastensuojelun kuntoon”

Sami Salmivirta. Kuva: Yksityinen

Sami Salmivirta toimii tällä hetkellä Hämeenlinnan kaupungin johtavana sosiaalityöntekijänä, mutta näkee itse valinnan Paraisten perheyksikön johtoon askeleena eteenpäin urallaan. Hän tulee muuttamaan perheensä kanssa Turun seudulle, mikä merkitsee samalla paluuta kotipuoleen, sillä hän on kotoisin Varsinais-Suomesta.

– Lastensuojelupuolen ongelmien selvittäminen ja lastensuojelun parissa työskentelevän tiimin johtaminen on haaste, hän toteaa, mutta haaste johon tartun innolla.

– Tiedän hyvin mihin olen ryhtymässä. Sosiaalityöntekijöiden piirit Suomessa eivät ole sen isompia, tiedän että monet kaupungin entisistä työntekijöistä jotka ovat irtisanoutuneet ovat osaavia ammattilaisia.

Salmivirta painottaa myös sitä, ettei hän yksin pysty saamaan aikaiseksi kokonaisvaltaista muutosta.

– Mutta poliitikkojen ja kollegoiden vahvalla tuella se on mahdollista. Mikäli olen ymmärtänyt asian oikein, sosiaalityöntekijöitä itsessään ei ole kritisoitu, vaikka Aluehallintoviraston puuttuminen kunnan tekemiseen onkin vakavasti otettava asia.

Salmivirta muistuttaa pitkäjänteisyyden ja ammattimaisuuden olevan lastensuojelutyön peruspilareita. Omistautunut henkilökunta on erittäin tärkeä.

– Odotan innolla uuden työn aloittamista.

Se tulee tapahtumaan suurin piirtein huhtikuun puolessavälissä.

Anja Kuusisto
pku@aumedia.fi
käännökset Mikael Heinrichs

3 Kommentia

 1. Sami Salmivirta painottaa myös sitä, ettei hän yksin pysty saamaan aikaiseksi kokonaisvaltaista muutosta.
  – Mutta poliitikkojen ja kollegoiden vahvalla tuella se on mahdollista. Mikäli olen ymmärtänyt asian oikein, sosiaalityöntekijöitä itsessään ei ole kritisoitu.
  Taas odotetaan ja hehkutetaan suuria, aivan kuten 2013 kun Erja Wiili-Peltola valittiin sosiaalijohtajaksi. Taisi olla liian pätevä lastensuojeluasioissa, oli varmaan liikaa, kun Wiili-Peltola järjesti seminaarin koskien Paraisilla tapahtuneita useita nuorten itsemurhia. Sellainen pilaa Paraisten maineen turvallisena ja houkuttelevana asuinpaikkana!
  Ainoa ero edellisiin ulos savustettuihin on Salmivirran sukupuoli.

 2. Tässä sosiaalikeskuksessa Paraisilla on jotain todella mätää ja odotan innolla mitä kaikkea tulee julki. Lastensuojelun työntekijät ovat täynä itseään ja elämään kyllästyneitä vanhoja naisia. Katkeroituneita omaan elämäänsä. Minun poikani on sijoitettuna ollut v. 2012 alkaen koska tämä yksi työntekijä teki sijoituksen ilman päteviä syitä. Ja sen jälkeen on taisteltu niin h****tisti kaikesta.
  Minä en ole saanut nähdä minun omaa poikaani kuin 2vk välein 4h, 5vuoden ajan. Minun poikani on menettänyt äitiinsä eli minuun kunnollisen kiintymyssuhteen. Nyt lähtee asianajajan kanssa laaditut huostaanoton purku paperit. Alan olemaan niin kyllästynyt tähän puljuun, mikään ei toimi ja mihinkään ei ole voinut luottaa. Ei soittoaikoihin. Ei palavereihin. Mihinkään ei ole luottamista. Ja kun antaa palautetta niin tämä sosiaalikeskus ei ota mitään vastaan. Vaadin korvauksia näistä kaikista vuosista mitä olen saanut kärsiä tämän sosiaalikeskuksen myötä. Työntekijöitä on ollut ainakin 5. Tämä on aivan katastrofi!

 3. Yhdyn edelliseen. Meillä on ollut hyviä työntekijöitä mutta ne on aina kaikki lähtenyt tämän yhden vanhemman naisen takia kenellä on kova tarve tehdä mielivaltaisia päätöksiä. Eikä hänellä edes ole siihen pätevää koulutusta. Taas lähti yksi tosi hyvä työntekijä juuri hänen takia. Niin kauan kun tämä nainen on siellä virassa niin mikään ei tuu muuttumaan. Voin jopa arvata että tää Sami lähtee sieltä menee juuri sen takia. Tää mätä omena on jo pitkään ollut siellä ja kaikki poliitikot ynm syyttävät että on liikaa töitä ja liian vähän työntekijöitä vaikka todellinen syy on vain ja ainoastaan tämä nainen. Ja yllätys yllätys nyt kun kaikki on lähtenyt menemään niin tämä nainen on ainut kuka sinne on jäänyt. Jaan nämä nimettömänä sillä pelkään tätä naista niin paljon ja tiedän että hän voi toistamiseen tuhota minun ja lapseni välit.

Kommentointi on suljettu.