Henkilötietolain (1999/523) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Förlags Ab Sydvästkusten
Kauppakeskus Hansa
Yliopistonkatu 30, 3. krs.
20100 Turku
Puh. +358 2 274 9900

2. Rekisteriä koskevat asiat

Asiakaspalvelumme käsittelee asiakasrekisteriä koskevat asiat ja palautteet kolmen arkipäivän kuluessa.

3. Rekisterin nimi

Paraisten Kuulutusten asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Förlags Ab Sydvästkustenin (myöhemmin yrityksen) oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukaisesti käsitellä henkilötietoja verkkopalvelu- ja tutkimustarkoituksessa. Lisäksi asiakastietojen perusteella tehdään suoramarkkinointia ja palvelujen tarkempaa kohdentamista yrityksen sekä sen yhteistyökumppaneiden toimesta käyttäen yrityksen omia medioita ja palveluita, kuitenkaan luovuttamatta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavien osa-alueiden tietoja:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys ja toimenkuva yrityksessä
Yrityksen osoitetiedot

Paraisten Kuulutukset käyttää verkkopalvelussaan pku.fi evästeitä parantaakseen sivuston käyttäjäystävällisyyttä. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjä voi helposti tarkistaa, estää ja poistaa tallennettuja evästeitä käytettävän verkkoselaimen asetusvalikoista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään Paraisten Kuulutusten asiakastietojärjestelmästä ja sitä päivitetään manuaalisesti.

7. Tietojen luovttaminen

Paraisten Kuulutukset ei luovuta asiakkaiden tietoja kolmannelle osapuolelle, elleivät Suomen viranomaiset sitä erikseen vaadi.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen päättyessä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Paraisten Kuulutusten tietoverkko, jossa tiedot sijaitsevat, on asianmukaisesti suojattu palomuurein ja tarvittavin suojaohjelmistoin.

10. Suoramarkkinointikielto

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen ja käyttö markkinointitarkoituksessa.