Ikäihmisten päihdeongelmat luennon aiheena

Luennoitsija. Jan Holmberg luennoi aikuisopiskelijoiden Sari Lehtovaaran (vas.) ja Camilla Dunckerin järjestämässä tilaisuudessa. Kuva: Mikael Heinrichs
Axxellin aikuisopiskelijat järjestivät tiistaina luennon Paraisten kotihoidon henkilökunnalle koskien ikäihmisten päihdeongelmia.
Luennoitsijana toimi kouluttaja, tietokirjailija ja sairaanhoitaja Jan Holmberg, joka on erikoistunut mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen.
Axxellin Vapparintien auditoriossa järjestetty luento (tai oikeastaan kaksi luentoa, sillä eri vuoroissa työskenteleville oli varattu mahdollisuus osallistua itselleen sopivampana ajankohtana) oli tarkoitettu kaikille ikäihmisten kotihoidon parissa työskenteleville Paraisilla.
Luennon järjestivät osana jatko-opintojaan Camilla Duncker sekä Sari Lehtovaara. Duncker työskentelee kotisairaanhoidon parissa psykiatrisena sairaanhoitajana, Lehtovaara puolestaan Seniorituvan vt. toiminnanjohtajana. Luentoihin osallistui noin nelisenkymmentä alan ammattilaista.
Duncker ja Lehtovaara täydentävät osaamistaan opiskelemalla Axxellin päihdetyön ammattitutkintoon aikuisopiskelijoina. Tätä opintokokonaisuutta tarjotaan nyt ensimmäistä kertaa myös ruotsiksi.
– Päihdeongelmat ikäihmisten parissa ovat lisääntyneet ja olemme huomanneet omassa työssämme, ettei henkilökunnalla välttämättä aina ole tarvittavia työkaluja erilaisten tilanteiden käsittelemiseen. Siksi päätimme kutsua Janin luennoimaan, Duncker kertoo.
– Mielestämme on tärkeää, että henkilökunta pystyy puhumaan ensinnäkin keskenään näistä asioista jotta he voivat myös auttaa asiakkaita.
Päihdeasioista puhuminen tuntuu monesti haastavalta, etenkin kun kyseessä on ikäihminen.
– Siinähän se haaste piilee, usein päihdeasioista on jopa helpompaa puhua nuoremman asiakkaan kanssa kuin vanhemman. Päihdekeskustelun ei pitäisi olla erillinen asia jota painotetaan, vaan luonnollinen osa asiakkaan kanssa käytävää hoitotarpeen kartoistusta, Holmberg toteaa.
Paraisilla työstetään parasta aikaa yhteistä materiaalipankkia, jossa myös päihdeasiat ovat mukana.
– Kun kyseessä on kaikille yhteinen aineisto, uskoisin että asian käsitteleminen on luonnollisempaa. Kenellekään ei pitäisi tulla tunnetta siitä, että olemme yksilöineet juuri hänen ongelmaansa, Duncker toteaa.
Holmberg painottaa myös ikäihmisten arvokkaan kohtaamisen tärkeyttä. Lisäksi ikäihmiset toivovat usein juurikin rehtiä ja suoraa palautetta hoitohenkilökunnalta, toteaa itse päihdesairaanhoitajaksi erikoistunut Holmberg.
– Asiakkaan luottamuksen saavuttaminen voi myös olla haasteellista, kun hoitajia voi olla jopa kymmenkunta asiakasta kohden, Lehtovaara toteaa.
Suhteellisen vähälle huomiolle on puolestaan jäänyt erilaisten luontaistuotteiden, lääkkeiden ja päihteiden mahdolliset yhteisvaikutukset. Holmberg käsitteli asiaa myös luennossaan.
– Tietenkään luontaistuotteita tai lääkkeitä ei sinällään voi eikä pidä demonisoida. Oikein käytettyinä ne ovat suureksi avuksi, mutta niiden mahdollisista vaikutuksista toisiinsa tulee olla tietoinen.
Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi