Kaupungilla on mittavat suunnitelmat vierassataman alueelle

Paraisten kaupunki haluaa kehittää kaupungin eteläisessä keskustassa sijaitsevan vierasvenesataman alueesta – Malminrannasta – olohuoneen kaupunkilaisille ja vierasvenesatamasta korkealuokkaisen sataman siihen kuuluvine palveluineen, kaupunki toteaa lehdistötiedotteessaan.
Vuoden 2016 lopulla kaupunki kutsui kolme arkkitehtitoimistoa esittämään visionsa satama-alueesta, ja näiden visioiden pohjalta turkulaisen Schauman Arkkitehdit Oy:n ja kööpenhaminalaisen Schauman & Nordgren Architectsin muodostama ryhmä valittiin kehittämään visioitaan edelleen. Muut ideointiin osallistuneet arkkitehtitoimistot olivat helsinkiläinen Futudesign Oy ja maarianhaminalainen Arkitekt Michael Donalds Ab. Alue oli kaikille toimistoille tuttu aikaisemmista suunnittelutehtävistä.
Tehtävänannon mukaan ideahahmotelmissa tuli esittää looginen, luonteva ja innovatiivinen ratkaisu alueen kehittämisestä. Ideahahmotelmiin oli sisällytettävä ainakin seuraavat toiminnot: satamatoimisto, sauna, rantakävelyraitit, leikkipaikka, pysäköintipaikat, hotelli ja uimaranta.
Schauman Arkkitehdit Oy ja Schauman & Nordgren Architects ideoivat Malminrantaa tutkittuaan ensin perusteellisesti kaupunkia, sen historiaa, rakenteita, ominaispiirteitä, vahvuuksia ja heikkouksia.
Liikenne ja toiminnot on strukturoitu ideassa selkeästi, mikä on yksi suunnitelman ehdottomista vahvuuksista. Koko idean punainen lanka on rannan kävelyraitti, ”loop”, joka houkuttelee ja ohjaa alueella liikkuvia ja johon kaikki muut toiminnot tukeutuvat.
Korkea rakentaminen on sijoitettu nykyisen korttelirakenteen luontevaksi jatkeeksi katkaisematta näköaloja.
Työstettyyn visioon sisältyy ehdotus ideoiden vaiheittaisesta toteuttamisesta, ja alueen asemakaavaa tullaan muuttamaan ideoiden pohjalta.
PK