Kaupunki tukee omaishoitajien jaksamista

Heillä on omaishoitajien terveystarkastusten langat käsissään. Tiina Jakobsson (vas.) ja Johanna Hoyer kotisairaanhoidosta, keskellä omaishoidon sosiaaliohjaaja Heidi Tuominen. Kuva: Leena Lehtonen.
Heillä on omaishoitajien terveystarkastusten langat käsissään. Tiina Jakobsson (vas.) ja Johanna Hoyer kotisairaanhoidosta, keskellä omaishoidon sosiaaliohjaaja Heidi Tuominen. Kuva: Leena Lehtonen.
Paraisilla aloitetaan omaishoitajien hyvinvoinnin ja terveyden kartoitus. Sosiaali- ja terveyslautakunta teki asiasta päätöksen viime syksynä ja loppusyksystä toteutettiin myös terveystarkastusten pilotti.
Tarkastusten tavoitteena on osaltaan tukea omaisiaan tai läheisiään hoitavien jaksamista.
Terveystarkastusten pariin kuuluvat kaikki omaishoitajat ja heidät kutsutaan tarkastuksiin joka toinen vuosi. Tarkastukset ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia.
– Syksyn pilottitarkastukseen osallistui viisi henkilöä, jotka hoitavat kotona puolisoaan. Omaishoito ei kuitenkaan koske vain iäkkäämpiä henkilöitä vaan terveystarkastukset on tarkoitettu tukemaan myös niitä omaishoitajia, jotka hoitavat vammaisia tai pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria, kertoo omaishoidon sosiaaliohjaaja Heidi Tuominen.
Pilottivaiheen terveystarkastukset suoritti terveydenhoitaja Tiina Jakobsson kotisairaanhoidosta.
Tarkistuksissa mitataan osallistujien verenpaino ja verensokeri, mutta pääpaino on keskustelulla. Keskustelun pohjana käytetään ns. cope-lomaketta, joka lähetetään omaishoitajalle tarkastuskutsun yhteydessä.
– Lomakkeen kysymysten avulla arvioidaan omaishoidon rasittavuutta ja omaistaan hoitavan tuen tarve, kertoo Tiina Jakobsson.
Tutkimukset tehdään Seniorumissa, hotellin kiinteistössä jossa ovat myös kotisairaanhoidon tilat. Käyntiin tulee varata aikaa noin puolitoista tuntia.
Tarvittaessa omaishoitaja voidaan ohjata jatkotutkimuksiin.

Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937)

  • 1 § Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen.
  • Omaishoito koostuu kolmesta kokonaisuudesta: palkkio, sijaishoito ja palvelut.
  • Omaishoidon tuesta tehtävän päätöksen yhteydessä laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma.
  • Omaishoitajlla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Kutsukirjeitä tutkimuksiin on lähetetty noin 40:lle suomenkieliselle omaishoitajalle ja lisäksi noin 50 ruotsinkielistä saa kutsun. Tänä vuonna terveystarkastukseen kutsutaan 65 vuotta täyttäneet omaishoitajat ja ensi vuonna alle 65-vuotiaat.
– Tutkimusten tavoitteena on auttaa ja tukea omaishoitajia heidän tärkeässä työssään, sanoo Heidi Tuominen.
Hän lisää että Paraisilla on hyvä tilanne omaishoitajien sijaishoidon suhteen. Sijaishoito voi olla lyhytaikaista hoitoa, intervallihoitoa tai perhehoitoa.
Omaishoitajille järjestetään mm. vesijumppaa ja keskusteluryhmiä. Virkistystoimintaa kuten leirejä järjestetään vuosittain sekä omaishoitajille että hoidettaville.
Leena Lehtonen
040 563 8717/leena.lehtonen@aumedia.fi