Koulut ja politiikka

Sivistyslautakunta Paraisilla on päättänyt, että Nauvon yläasteluokat eivät lähde minnekään, koulu on jatkossakin Nauvossa.
Asiaa on valmisteltu viimeisen vuoden ajan ja virkamiesehdotus oli, että yläasteikäisten koulunkäynti siirtyisi Korppooseen.
Päätöksen painoarvoa lisää se, että sivistyslautakunta oli samaa mieltä jo vuosi sitten, ja että lautakunta oli vielä yksimielinen päätöksessään.
Tämä säästökohde on todella löydettävä jostain muualta.
Jos tämä ”jossain muualla”-säästökohde on pakko löytää samalta kunnanalalta, ajatukset helposti kulkevat (kanta-)Paraisten kyläkouluverkostoon. Sitäkin parhaillaan syynätään.
Kaupunginjohtaja asetti keväällä työryhmän tekemään kouluverkosta selvityksen, joka koski Skräbbölen, Vånon ja Sunnanbergin koulujen tilannetta.
Yläasteluokilla Nauvossa on noin 40 oppilasta.
Saman verran oppilaita on Vånon koulussa, siis ala-asteella, joka tällä hetkellä elää evakkoelämää parakeissa Skräbbölen koulun (missä on noin 90 oppilasta) pihalla. Vånon kyläkoulun evakko johtuu homeongelmista.
Yläasteikäisten nuorten siirtämisen pitäisi ehkä periaatteessa olla helpompi päätös kuin pienempien lasten. Mutta koulun lakkauttamispäätös ei koskaan ole helppo.
Ei kunnallispoliitikoille, ei koululaisille. Edellisille se on hyvinkin vastenmielinen päätös, jälkimmäisille se on suuri muutos arkeen.
Joka tapauksessa sama sivistyslautakunta tulee kohtaamaan samoja kysymyksiä yhä uudestaan. Sama lautakunta saa pohdittavakseen tuntiresurssit, koulujen virat, kouluverkoston.
Koulun turvaaminen Nauvossa on ennen kaikkea poliittinen päätös, joka kertoo koulun tärkeydestä.
Sitä tulee arvostaa.
Koulu on tärkeä, eikä ainoastaan kouluna, vaan koko yhteisölle ja yhteishengelle. Kaiken lisäksi se on muuttovaltti.
Samanaikaisesti on myönnettävä, että nuoret ovat ikäryhmistä niitä, jotka mielellään ovat ja viihtyvät ympäristöissä, joissa on enemmänkin nuoria – seikka joka ei nyt ole liiemmin saanut huomiota.
Jos olisi olemassa joku nauvolainen, joka ajattelee, että 13–15-vuotias voisi jopa saada yhtä hyvät koulumuistot yläastevuosista Korppoossa tai Paraisilla, hän on varmasti tällä hetkellä hiljaa.
Enemmistö haluaa koulun pysyvän Nauvossa. Yksimielinen lautakunta haluaa koulun pysyvän.
Kaupunginhallitus, jolle kysymys tulee eteen, saa ottaa lusikan kauniiseen käteensä.
Säästöpäätöksiä on tehtävä, mutta ei tässä kohtaa.
Toisaalta, rehtorinvirkojen yhdistäminen Korppoossa ja Nauvossa antaa selkeätä säästöä, ja Simonkylän koulun siirtäminen Nauvon Kirkonmäelle syksystä 2015 lähtien alentaa vuokrakustannuksia.
Aina jotain.