Altaan avaaminen voi edetä maanantaina

Makeanvedenaltaan yhteydessä sijaitsevan sulun luukkua on korjattu useaan otteeseen. Arkistokuva: Leena Lehtonen
Makeanvedenaltaan yhteydessä sijaitsevan sulun luukkua on korjattu useaan otteeseen. Arkistokuva: Leena Lehtonen
Mikäli kaupunginhallitus maanantaina päättää ehdotuksen mukaisesti, saattaa Sysilahden makeanvedenaltaan avaaminen ja palauttaminen luonnolliseksi merenlahdeksi jälleen ottaa askeleen eteenpäin.
Hallitus käsittelee RKP:n valtuustoryhmän aloitetta koskien Paraisten Vesi Oy:n likvidointia ja ehdottaa muun muassa että makeanvedenaltaan alueella suoritetaan luontoinventointi edullisimman tarjouksen mukaisesti 16 640 eurolla. Sen jälkeen asiasta neuvotellaan ja arvioidaan mikäli Natura-arvioinnin teettäminen sekä uuden altaan avaamista koskevan hakemuksen jättäminen on järkevää. Mikäli asiassa edetään hakemukseen asti, hankkeen kokonaiskustannukset nousevat arviolta noin 30 000 euroon.
Asianajotoimisto Krogerus on Paraisten Vesi Oy:n aloitteesta teettänyt selvityksen siitä, onko vuoden 2007 kielteisen lupahakemuksen jälkeen olemassa perusteita hakea uutta lupaa altaan avaamiseksi.
Maanomistajien parissa on olemassa eriäviä mielipiteitä altaan avaamisen tuomista vaikutuksista lahteen.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi