Miten kevennetään opettajan kuormaa?

Kouluarki. Osaavat opettajat ovat suomalaisen osaamisen ytimessä.

Opettajien hyvinvointi ja jaksaminen ovat edellytys myös lastemme, oppilaiden ja opiskelijoiden oppimiselle ja hyvinvoinnille.

Onkin erityisen huolestuttavaa, että vastikään Opettajien ammattijärjestö OAJ kertoi, että noin 60 prosenttia opettajista on alkanut harkita alan vaihtoa. Koulutuksen tutkimuslaitoksen vuoden 2013 selvityksessä lukema oli vain 20 prosenttia. Sen jälkeen opettajien työtyytymättömyys on ollut kasvusuunnassa, mutta nyt ihan muutamassa kuukaudessa se on tuplaantunut.

Suurimpana syynä tähän äkkipudotukseen lienee kuitenkin kasvanut työmäärä liittyen erityisesti korona-ajan mukanaan tuomiin oppilaiden oppimis- ja hyvinvointivajeisiin, joita opettajat yrittävät nyt parhaansa mukaan korjata.

Korona-aikana opettajien vastuulla oli opetuksen siirtäminen etä- ja hybridiopetukseen ilman, että sitä varten olisi ehditty antaa riittävää koulutusta.

Jokaisen oppilaan pitäminen mukana etäopetuksessa ja oppimisesta huolehtiminen on ollut haasteellinen tehtävä, sillä läheskään kaikki oppilaat eivät ole pystyneet siinä määrin itseohjautuvuuteen tai saaneet tukea kotoa mitä poikkeusolosuhteet olisivat vaatineet.

Nyt, kun on palattu takaisin lähiopetukseen ovat edessä kasvaneet oppilaiden oppimis- ja hyvinvointivajeet ja niiden paikkaaminen.

Samaan aikaan kesällä ilmestynyt kouluterveyskysely kertoo, että lasten ja nuorten yksinäisyys, ahdistuneisuus ja masentuneisuus ovat kasvaneet ja lisänneet mm. koulupoissaoloja kasvattavaa hyvinvointivajetta.

Syyksi tähänkin arvioidaan pandemiaa. Kun oppilaat voivat huonosti, se vaikuttaa samalla opettajien jaksamiseen. Jos opettajat eivät jaksa, se vaikuttaa suoraan myös oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin. Ei ole ihme, että koulutyössä on raskasta.

Miten näitä ongelmia sitten helpotetaan, jotta opettajien työtaakka kevenisi ja lasten ja nuorten hyvinvointi paranisi?

Koulutuksen järjestäjille, kouluille ja varhaiskasvatukseen on myönnetty yli 200 miljoonaa euroa tukea tilanteen helpottamiseksi. Meillä Varsinais-Suomessakin tätä tukea on hyvin saatu ja ohjattu kouluihin.

Tällä rahalla voidaan palkata lisää erityisopettajia ja ohjaajia sekä pienentää ryhmäkokoja. Lisäksi mm. sitouttavan kouluyhteisön -pilottimallin avulla kouluihin tuodaan oppilaiden tueksi lisää aikuisia ilman opetusvelvollisuutta.

Myös oppilaiden tuki vahvistuu. Eduskuntaan on juuri tullut lakiesitykset oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstömitoituksista sekä kolmiportaisen tuen ulottamisesta jo varhaiskasvatukseen.

Myös opetushallituksessa pohditaan parhaillaan keinoja millä tavoin opettajien työtaakkaa pystyttäisiin helpottamaan ja rauhoittamaan työaikaa ydintehtäville. Toivottavasti jaksaminen kouluissa jo pian helpottuu.

Eeva-Johanna Eloranta

Eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja
SDP
Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Kaikkien, jotka kommentoivat PK:n nettijuttuja, odotetaan tekevän sen asiallisesti ja omalla nimellään. Kommentin allekirjoitus sekä omalla etu- että sukunimellä, kiitos.


*