Nauvolaiset ennakkoluulottomia edelläkävijöitä

Saaristo ilman rajoja. Kuvassa osa yhteisön  taustahenkilöistä, vasemmalta Henrik Grönroos, Alexandra Granberg, Stella Tiisala, Marketta Rauramo ja Patrik Hagman. Arkistokuva: Mikael Heinrichs.
Saaristo ilman rajoja. Kuvassa osa yhteisön taustahenkilöistä, vasemmalta Henrik Grönroos, Alexandra Granberg, Stella Tiisala, Marketta Rauramo ja Patrik Hagman. Arkistokuva: Mikael Heinrichs.
Rasisminvastaisen viikon 21.-27.3. yhteydessä Punaisen Ristin Turunmaan piiri haluaa osoittaa huomiota henkilölle tai yhteisölle, joka on aktiivisesti edistänyt yhdenvertaisuutta Turunmaalla.
Ennakkoluulottoman edelläkävijän pitää olla toimija, joka on rohkeasti ja ennakkoluulottomasti työskennellyt sen eteen, että ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti, mikä edesauttaa sitä, että ihmiset tuntevat paremmin kuuluvansa mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Keskeistä on myös myönteisten asenteiden edistäminen ja avoin tosiasioihin perustuva keskustelu. Ennakkoluulottoman edelläkävijän kriteereinä ovat työskentely etnisen tasa-arvoisuuden hyväksi ja monikulttuurisuudesta puhuminen. Henkilön tai yhteisön pitää olla aktiivisesti tehnyt työtä maahanmuuttajien kanssa tai heidän hyväkseen, kutsunut tai muuten ottanut mukaan omaan toimintaansa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja näkyvästi toiminut etnisen tasa-arvoisuuden puolesta.
Tänä vuonna Ennakkoluuloton edelläkävijä -palkinto menee Nauvon asukkaille.
Nauvon asukkaat ovat tehneet fantastista työtä, sanoo Annalena Sjöblom, Punaisen Ristin Turunmaan piirin toiminnanjohtaja. Haluamme huomioida kaikki Nauvon asukkaat, koska he kaikki ovat omalla tavallaan tehneet työtä yhä tasa-arvoisemman ja suvaitsevamman yhteiskunnan puolesta. Nauvon vastaanottoyksikön turvapaikanhakijat on otettu avoimesti vastaan niin yritysten, seurakunnan, kaupungin, eri järjestöjen kuin Nauvossa asuvien taholta.
Nauvon asukkaat ovat todellakin toimineet ennakkoluulottomasti ja auttaneet turvapaikanhakijoita monella eri tavalla. Useat ovat kutsuneet heidät mukaan harrastus- tai muun toiminnan pariin. Moni turvapaikanhakija on päässyt osallistumaan nauvolaisten järjestämiin talkoisiin. Lisäksi on järjestetty monikulttuurista toimintaa ja muiden muassa esimerkiksi kieliryhmiä ja taideryhmiä. Haluamme myös muistaa kaikkia, jotka eivät kenties ole tehneet mitään konkreettista, mutta ovat avoimella ja ennakkoluulottomalla suhtautumisellaan osaltaan luoneet Nauvoon hyvän tunnelman.
Vapaaehtoistoiminnassa mukana oleminen ja uusiin ihmisiin ja kulttuureihin tutustuminen on ollut jännittävä elämys. Olemme useasti todenneet, että ilman heitä täällä tulee tuntumaan tyhjältä, sekä ryhmätoiminnassa, harrastuksissa että kylällä, sanoo Viveca Smeds-Aalto, nauvolainen aktiivi.
Vuoden Ennakkoluuloton edelläkävijä-palkinto jaetaan Nauvon vastaanottoyksikön ystäville 9.4. klo 16.00 Framnäsissa järjestettävässä kiitosjuhlassa.
Turunmaan piiri haluaa myös jakaa kunniamaininnat Paraisten kaupungille ja Saaristo ilman rajoja -yhteisölle
Paraisten kaupunki on aktiivisesti tehnyt työtä turvapaikanhakijoiden kotouttamisen edistämiseksi järjestämällä lasten koulunkäynnin ja aikuisten kieliopetuksen sekä avaamalla ovet vapaa-ajantoimintaansa. Saaristo ilman rajoja –yhteisö on työskennellyt torjuakseen negatiivisia asenteita ja nostanut esiin monikulttuurisen yhteiskunnan positiiviset puolet.
PK