Nyt päätetään hyvinvoinnista

Aluevaalit. Me suomalaiset teemme historiaa, valitessamme 23.1. edustajat aluevaltuustoihin kaikkien aikojen ensimmäisissä hyvinvointialuevaaleissa. Kun vielä tällä hetkellä kunnat huolehtivat sosiaali- ja terveyspalveluistamme ja kuntien yhteiset sairaanhoitopiirit erikoissairaanhoidosta, niin jatkossa kaikki nämä palvelut henkilöstöineen siirtyvät uusille hyvinvointialueille.

Päätämme nyt siis äänestämällä siitä, ketkä jatkossa päättävät asioistamme sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen osalta alueellamme.

Uudistuksen yhtenä tärkeänä tarkoituksena on parantaa palvelujen saatavuutta. Nykymallissa on ollut paljon ongelmia mm. siinä kuinka nopeasti lääkäriin pääsee. Joissain kunnissa odotusajat esim. lääkärin vastaanotolle ovat viikkojen pituisia ja joissain taas saa ajan nopeammin. Vaihtelu on ollut suurta myös kaupunkien sisällä, esimerkiksi Turussa joissain terveyskeskuksissa saa lääkäriajan kohtuullisessa ajassa, mutta joillain alueilla joutuu odottamaan todella pitkään.

Hyvinvointialueille tulee seitsemän päivän hoitotakuu eli kiireettömään hoitoon tulee jatkossa pääsemään viikossa, oli sitten kyse selkäkivusta tai mielenterveyden ongelmista.

Hyvinvointialueet ovat yksittäisiä kuntia vahvempia palveluiden järjestäjiä. Lääkäreitä ja hoitajia on helpompi rekrytoida isompiin yksiköihin ja monipuolisempia palveluita on helpompi järjestää asukkaille. Välttämätöntä tietenkin on, että henkilöstön työhyvinvoinnista ja hyvistä työoloista huolehditaan ja että heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja kehittää osaamistaan. Tärkeässä roolissa on myös riittävä henkilöstön määrä, mikä on tärkeä edellytys työssä jaksamiselle.

Eduskunta on onneksi Marinin hallituskaudella säätänyt henkilöstömitoitusta koskevat lait ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoivaan, oppilas- ja opiskeluhuoltoon ja lastensuojeluun. Tämän lisäksi sote-alan riittävistä koulutusmääristä huolehditaan.

Etuna uusilla hyvinvointialueilla ja erona entiseen on myös se, että sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palvelut löytyvät jatkossa samasta paikasta ja toimivat saumattomasti yhteen esimerkiksi niin, että leikkauksesta kotiutuva saa hoidon jatkoksi joustavasti kotipalvelua. Tämä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio mahdollistaa sen, että asiakas saa kaikki tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja oikeaan aikaan. Kun apua saa ajoissa ja ongelmia ennaltaehkäistään, niin se on paitsi inhimillisempää, mutta myös kustannuksiltaan edullisempaa.

Nyt päätetään meille kaikille niistä kaikkein tärkeimmistä hyvinvointiin liittyvistä asioista. Kannattaa siis käyttää äänioikeutta.

Eeva-Johanna Eloranta

Kansanedustaja,

kaupunginvaltuutettu, SDP

 

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Kaikkien, jotka kommentoivat PK:n nettijuttuja, odotetaan tekevän sen asiallisesti ja omalla nimellään. Kommentin allekirjoitus sekä omalla etu- että sukunimellä, kiitos.


*