Paperiresepti historiaan

Neuvovat mielellään. Apteekin henkilökunta kertoo reseptiasioihin ja lääkekorvauksiin tulevista muutoksista. Kuvassa Paraisten apteekin proviisorit Pia Johansson (oik.) ja Milla Heinonen. Kuva: Leena Lehtonen.
Vuodenvaihteessa tulee voimaan useita apteekkiasioihin vaikuttavia muutoksia. Merkittävin on paperiresepteistä luopuminen eli kaikki lääkemääräykset laaditaan sähköisesti.
– Vuoden 2016 aikana määrätyt paperireseptit toimitetaan entiseen tapaan, mutta jatkossa kaikki lääkemäärykset laaditaan sähköisesti, kertoo proviisori Milla Heinonen Paraisten Apteekista.
Useimpien lääkemääräysten voimassaoloaika pitenee nykyisestä yhdestä vuodesta kahteen vuoteen.
Tavoitteena on vapauttaa lääkärien työaikaa reseptien uusimisesta muihin tehtäviin ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia. Ennen vuoden 2017 alkua kirjoitetut lääkemääräykset ovat voimassa yhden vuoden ja niillä voi asioida apteekissa normaalisti lääkemääräyksen voimassaolon loppuun asti.
Ensi vuoden alusta tulee muutoksia myös erityisen kalliiden lääkkeiden toimitusmääriin ja diabeteslääkkeiden korvauksiin. Erityisen kalliita lääkkeitä korvataan kerralla kuukauden tarvetta vastaava määrä aiemman kolmen kuukauden tarvetta vastaavan määrän asemesta. Erityisen kalliita ovat yli 1 000 euroa yhdeltä pakkaukselta maksavat lääkkeet.
Uudet ja aikaisempaa kalliimmat lääkkeet kasvattavat Kelan lääkekorvausmenoja. Kasvun hillitsemiseksi hallitusohjelmassa on päätetty, että Kelan lääkekorvausmenoja leikataan 150 miljoonalla eurolla, josta 134 miljoonan euron leikkaus toteutetaan vuonna 2017.
Säästöjä haetaan useilla muutoksilla, jotka kohdistuvat enemmän apteekkeihin ja lääkeyrityksiin kuin lääkkeiden käyttäjiin. Säästöt toteutetaan lääkkeiden hintakilpailua lisäämällä, lääkejätteen vähentämisellä, järkevän lääkehoidon edistämisellä sekä muiden diabeteslääkkeiden kuin insuliinivalmisteiden siirtämisellä alempaan erityiskorvausluokkaan.
Muut kuin insuliinia sisältävät diabeteslääkkeet siirtyvät ensi vuoden alusta 100 prosentin korvausluokasta 65 prosentin korvausluokkaan. Myös tämä on kohtalaisen suuri korvaus, koska osa lääkkeistä ei ole kalliita. Insuliinia sisältävistä lääkkeistä asiakas saa edelleen sadan prosentin erityiskorvauksen ja maksaa lääkeostostaan 4,50 euroa.
Diabeetikot saavat uuden Kela-kortin kevään aikana ja Kela lähettää diabeteslääkkeiden korvaustason muutoksesta kirjeen asiakkaille, joita korvaustason muutos koske. Uusi korvaustaso tulee voimaan vuodenvaihteen jälkeen. Muutos koskee hieman yli 300 000 henkilöä.
Alkuomavastuu (50 euroa), lääkekorvausluokkien korvausprosentit (peruskorvaus 40, alempi erityiskorvaus 65 ja ylempi erityiskorvaus 100 prosenttia) ja ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa (4,50 euroa per lääke) eivät muutu.
Vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto laskee hieman vuonna 2017, jolloin se on 605,13 euroa – tänä vuonna 610,37 euroa. Asiakkaan itse maksama osuus korvattavista reseptivalmisteista kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta. Jos tämä raja ylittyy, asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, jolloin hän maksaa ostokertakohtaiseen omavastuun 2,50 euroa per lääke.
Korvattavien lääkkeiden toimitusväliä seurataan aiempaa tarkemmin. Tavoitteena on vähentää kotiin kertyvien lääkkeiden määrää ja lääkehävikkiä.
Milla Heinonen muistuttaa että apteekki neuvoo niin reseptiasiointia kuin lääkekorvausten muutoksiakin koskevissa asioissa.
Leena Lehtonen
040 563 8717/leena.lehtonen@aumedia.fi