Psykoterapiavastaanotto lapsille, nuorille, aikuisille sekä pareille

Linn Laulajainen avaa elokuussa vastaanoton Paraisilla. Kuva: Mikael Heinrichs

Psykoterapeutti Linn Laulajainen valmistelee kesän aikana vastaanottonsa Mehiläisen lääkärikeskuksen yhteyteen Malmnäsintiellä.

Elokuun alusta lähtien Linn Laulajainen ottaa vastaan psykoterapia- sekä psykologikonsultaatioasiakkaita ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi.

Hän keskittyy erityisesti lasten ja nuorten psykoterapiaan ja tunnekeskeiseen pariterapiaan.

Jokaiselle meistä voi tulla se kohta, jolloin ”kamelin selkä katkeaa”.

– Olen valmis ottamaan vastaan psykoterapian tarpeessa olevia aivan pienistä lapsista, nuoriin ja aikuisiin, periaatteessa vaareihin saakka, harkinnanvaraisena kuntoutuksena tai vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Suurin haaste muodostuu usein yhteisen ajan löytämisestä, päivätyönä toimintaansa pyörittävä Laulajainen kertoo.

– Tarjoan psykoterapiaa harkinnanvaraisena kuntoutuksena sekä vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Pariterapiat ovat omakustanteisia, kuten useasti myös lyhyemmät psykoterapiat, tukikäynnit tai konsultaatiot, mikäli ei ole vakuutusta, joka osallistuu kustannuksiin.

Ulkopuolisen apua tarvitaan joskus

Tukikeskustelut voivat esimerkiksi käsitellä eri elämäntilanteissa tapahtuvia muutoksia, raskauteen ja lapsen saamiseen liittyviä muutospaineita.

– Jokaiselle meistä voi tulla se kohta, jolloin ”kamelin selkä katkeaa”, joudumme psyykkiseen epätasapainoon ja tarvitsemme ulkopuolisen apua käsittelemään jotakin elämässämme tapahtuvaa ylimenovaihetta tai akuuttia muutosta. Aikuisuudessa lapsen saaminen on selkeä kehityskriisi, johon minusta jokaisella vanhemmaksi tulevalla pitäisi olla mahdollisuus päästä peilaamaan omaa sisäistä todellisuuttaan.

Tässä puhuu ilmeisesti paitsi Laulajaisen taustasta kumpuava lastenneuvolapsykologin työ, myös halu tehdä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, korjaavan rinnalla.

Tunnekeskeinen pariterapia

Laulajaisella on jo aiemmin vastaanotto Turussa terapiaklinikka Hipossa sekä pariterapiavastaanotto Turussa.

Laulajaisen viitekehys on psykodynaaminen, eli psykoanalyysiin pohjautuva usein miten 2-3 kertaa viikossa tapahtuva psykoterapia. Kuitenkin monipuolinen työkokemus on antanut niin perheterapiasta kuin kognitiivisestakin psykoterapiasta aineksia ”työkalupakkiin” ja auttanut joustavasti etsimään lähestymistapoja, jotka sointuvat asiakkaan tarpeisiin.

– Juuri nyt opiskelen tunnekeskeistä pariterapiaa, jossa olen saanut oppia enemmän kiintymyssuhteiden merkityksestä tunteiden säätelyssä. Silmäni ovat avautuneet sille, kuinka tarpeemme kiintyä läheiseen, jonka varassa sisäinen turvallisuuden kokemuksemme on, ei rajoitu lapsuuteen, vaan myös aikuisuudessa ja erityisen näkyvällä tavalla parisuhteissa etsimme tunnesuhdetta, joka vahvistaisi: oletko olemassa minua varten, silloin kun tarvitsen sinua? Kykymme toimia stressaavissa tilanteissa on riippuvainen siitä, kuinka voimme tuntea itsemme turvallisiksi läheisissä suhteissamme, sanoo Laulajainen.

Hän huomauttaa, että neurobiologian löydösten mukaan kokemukset yhteyden menettämisestä kiintymyssuhdehahmoon koodataan aivoissa aivan samalla tavalla kuin fyysinen kipu tai kokemus jonkinlaiseen vaaraan joutumisesta.

– Ymmärrän paremmin läheiset välinsä menettäneiden parien sisäisen kivun ja hädän. ”Kuolla yksinäisyyteen samassa vuoteessa” on se, miten monet parit kuvaavat tuntemuksensa terapiaan tullessa Laulajaisen mukaan.

Apua kannattaa hakea

Monille voi tuntua nöyryyttävältä ajatella, että tarvitsee apua, mutta Laulajaisen mukaan kyseessä on normaali puolustautumismekanismi. Tavoitteena on, että asiakkaan terveys paranee – ei sen enempää eikä vähempää.

– Tunne ei tule suuremmaksi ja raskaammaksi, kun sen ottaa puheeksi ja ilmaisee sen, vaan päinvastoin. Matka sisäiseen minään on matkoista pisin ja merkittävimmät askeleet eteenpäin tapahtuvat, kun terapiassa tuntuu raskaimmalta, hän huomauttaa.

Pariterapiaan voi tulla myös yksin

Laulajaiseen voi ottaa yhteyttä sähköpostilla ja liittämällä mukaan oman puhelinnumeronsa, vaihtoehtoisesti suoraan tekstiviestillä. Salassapitovelvollisuuden vuoksi hän ei voi vastata sähköposteihin, vaan hän soittaa takaisin ja sopii lyhyestä soittoajasta.

– Hoitoprosessi aloitetaan alkuhaastattelulla ja arviointivaihe voi kestää jopa neljän tapaamisen ajan. Sen jälkeen arvioin, onko psykoterapialle edellytyksiä. Tämän jälkeen allekirjoitetaan yhteinen sopimus, joka sen jälkeen luo perustan itse hoitosuhteelle, sanoo Laulajainen.

Onko pariterapian edellytyksenä, että molemmat osapuolet ottavat siihen osaa?
– Voi olla myös yksin alussa, mutta kannustan myös toista osapuolta joka tapauksessa tulemaan tutustumaan siihen mistä on kyse.

Lääkärin niin sanottu B-lausunto antaa oikeuden terapian korvaukseen Kelalta tai sairaanhoitopiiriltä, mutta usein asiakas maksaa itse alku- ja arviointivaiheen. Lapsi- ja nuorisopotilaat tulevat

Laulajaiselle yleensä lapsi- ja nuorisopoliklinikan kautta.

Linn Laulajaiseen saa yhteyden sähköpostitse osoitteesta laulajal@gmail.com.

Mikael Heinrichs
050-306 2004/mikael.heinrichs@aumedia.fi
käännös Timo Järvenpää

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Kaikkien, jotka kommentoivat PK:n nettijuttuja, odotetaan tekevän sen asiallisesti ja omalla nimellään. Kommentin allekirjoitus sekä omalla etu- että sukunimellä, kiitos.


*