Sisältö on kaikki kaikessa uudelle Å:lle

Kokenut. Sanna-Maria Sarelius on työskennellyt viestinnän, markkinoinnin, mainosalan sekä brand managementin parissa viidentoista vuoden ajan, viimeksi terveydenhoitoalan Diacorin markkinointijohtajana. Nyt hän siirtyy Å:n pariin. Kuva: Paul Söderholm
Kokenut. Sanna-Maria Sarelius on työskennellyt viestinnän, markkinoinnin, mainosalan sekä brand managementin parissa viidentoista vuoden ajan, viimeksi terveydenhoitoalan Diacorin markkinointijohtajana. Nyt hän siirtyy Å:n pariin. Kuva: Paul Söderholm
ÅU-kustantamo laajentaa toimintaansa ja perustaa sisältötoimisto Å:n. Uusi yritystulee tarjoamaan yrityksille ja yhteisöille sekä perinteisiä että diginatiiveja markkinointi- ja viestintäpalveluita.
– Meillä on vahvaa osaamista sekä perinteisen että digitaalisen markkinoinnin saralla ja eräs vahvuuksistamme on kokonaisvaltaisen viestintäratkaisun tarjoaminen asiakkaillemme, Å:n toimitusjohtaja Sanna-Maria Sarelius toteaa.
Å toimii Logomossa Åbo Underrättelser– ja Paraisten Kuulutukset -lehtiä julkaisevan Förlags Ab Sydvästkusten -kustantamon itsenäisenä tytäryhtiönä. Ajatus viestintätoimiston perustamisesta syntyi olemassa olevan kysynnän pohjalta. Å tulee keskittymään juuri tällaiseen sisällöntuottamiseen.
– Olemme saaneet useita kyselyitä asiakkailta, jotka haluavat tuotteita ja palveluita jotka liittyvät läheisesti sisältömarkkinointiin – sekä perinteisen että digimedian puolella. Laajentaminen tälle markkina-alueelle oli luonteva siirto, sillä uutisala hakee uusia toimintamalleja tällä hetkellä, kustannusyhtiön toimitusjohtaja Harry Serlo toteaa.
– Suurin osa viestinnästä on tänä päivänä digitaalista, mutta asiakkaiden tavoittaminen perinteisen mainonnan avulla on osoittautunut vaikeaksi digitaalisessa ympäristössä. Sisältömarkkinointi, eli englanniksi content marketing, tarkoittaa mielekkään ja kiinnostavan sisällön tarjoamista vastaanottajalle. Juuri siinä piilee Å:n vahvin osaamisalue, Sarelius sanoo.
– Läheiset suhteet ÅU:n suuntaan antavat meille toimituksellisen taustaosaamisen tason, johon harva muu viestintätoimisto pystyy. Sekä suomeksi että ruotsiksi, aikaisemmin muun muassa mainosalalla ja markkinointijohtajana työskennellyt Sarelius lisää.
Itse ajatus kerronnallisen sisällön tuomisesta osaksi yritysviestintää ei ole uusi. Asiakaslehdet ovat eräs esimerkki perinteisestä ja tehokkaasta sisältömarkkinoinnista, Sarelius painottaa.
Digitaalisessa ympäristössä pitää myös hallita monta muutakin asiaa kuin pelkästään mielenkiintoisen sisällön tuottaminen. Kysymykset miten, milloin, millä alustoilla ja kuinka usein sisältöä markkinoidaan kaikkein tehokkaimmin nousevat esiin.
– Pitää ymmärtää miten ihmiset käyttäytyvät netissä, miten he hyödyntävät erilaisia sosiaalisia medioita ja muita digitaalisia yhteyksiä, miten saavuttaa toivotut tulokset ja miten tuloksia voidaan mitata. Verkoanalytiikka ja sisällön optimointi ovat tärkeitä osasia tätä kokonaisuutta, Sarelius toteaa.
Å tulee alkuun työllistämään kolme henkilöä ja tekee laaja-alaista yhteistyötä useiden markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten kanssa. Å:n palvelukonseptiin kuuluu asiakkaan tarpeiden mukaisesti parhaiden mahdollisten toimijoiden kokoaminen.
– Tietenkin tuntuu hyvältä, kun pystymme luomaan uusia työpaikkoja, vaikka ei suoranaisesti uutisalalle, niin ainakin sen yhteyteen. Å saa lentävän lähdön, joten olen vakuuttunut siitä, että tämä konsepti täyttää kustantamon osalta jo pitkään olemassa olleen tarpeen, ÅU:n päätoimittaja Pär Landor sanoo.
– Useat tahot haluavat viestittää molemmilla kotimaisilla kielillä, mutta vain harvat viestintätoimistot palvelevat ruotsiksi. Pystymme tarjoamaan lisäarvoa kunnille ja viranomaisille, mutta myös yksityisille yrityksille, jotka haluavat tavoittaa ruotsinkielisiä asiakkaita. Miksei myös ruotsalaisille yrityksille, jotka haluavat laajentaa toimintaansa Suomeen.
ÅU/PK
Sanna-Maria Sarelius on työskennellyt viestinnän, markkinoinnin, mainonnan ja brand managementin parissa viidentoista vuoden ajan, viimeksi terveydenhoitoalan yritys Diacorin parissa. Vuonna 2013 hän oli mukana perustamassa lääkäriasema Elonia ja rakentamassa heidän brändiään. Eloni myytiin vuonna 2015 Diacorille. Sarelius kutsuttiin Å:n toimitusjohtajan tehtävään hänen ollessaan vanhempainvapaalla. Kotona hänellä on vaihteleva kokoonpano lapsia ja bonuslapsia – kaksi tyttöä ja kaksi poikaa 9 kuukauden ja 14 ikävuoden väliltä. Hän on toiminut Förlags Ab Sydvästkustenin hallituksen jäsenenä vuodesta 2008 lähtien.