Sydvästkusten sopeuttaa, ei peräänny

Kehitystyötä. Kolme suurta muutosprosessia käynnistetään parasta aikaa Förlags Ab Sydvästkusten -kustantamossa. Paperilehtiä ja digipuolta kehitetään sekä myyntipuolelle panostetaan aiempaa enemmän. Kuva: Paul Söderholm
Kehitystyötä. Kolme suurta muutosprosessia käynnistetään parasta aikaa Förlags Ab Sydvästkusten -kustantamossa. Paperilehtiä ja digipuolta kehitetään sekä myyntipuolelle panostetaan aiempaa enemmän. Kuva: Paul Söderholm
Åbo Underrättelser- ja Paraisten Kuulutukset -sanomalehtien julkaisija Förlags Ab Sydvästkusten on saattanut yhteistomintaneuvottelunsa päätökseen.
Tuolksen vaikutus on yhteensä viisi henkilötyövuotta sisältäen yhden eläkejärjestelyn ja kaksi mahdollista uudelleensijoitusta.
– Kustannusosakeyhtiön on sekä sopeuduttava että kehityttävä selviytyäkseen media-alan haasteista. Tulemme ulkoistamaan ja automatisoimaan tuotantoprosesseja. Samalla tulemme kasvattamaan myyntitoimintaamme huomattavasti. Tästä eteenpäin on uskottava tulevaisuuteen, toteaa Förlags Ab Sydvästkustenin toimitusjohtaja Harry Serlo.
ÅU on samalla päättänyt lopettaa yhteistyön Suomen tietotoimiston ja SPT:n kanssa vuodenvaihteessa.
ÅU:n päätoimittaja Pär Landor ei koe päätökseen liittyvän minkäänlaista dramatiikkaa.
– Tämä on täysin linjassa ÅU:n entistä paikallisemman profiloitumisen kanssa. ÅU tulee jatkossa tarjoamaan juuri niitä uutisia, joihin ei muualla törmää. Turunmaan tapahtumat ja paikallinen elämä kiinnostaa lukijoitamme saamamme palautteen mukaan eniten. Olemme myös huomanneet ettei verkossa julkaisemamme tietotoimistoaineisto kiinnosta. Joten tulemme jatkossa tarjoamaan enemmän paikallisia uutisia Turunmaalta.
– Eikä ÅU ole koskaan aikaisemmin ollut näin iso, sillä ÅU Digital myy hyvin.
Serlo ja Landor uskovat nyt tehtävien sopeuttamistoimien katkaisevan yhtiön tappiollisen kehityksen. Säästöjä kertyy vuositasolla useita satoja tuhansia euroja.
– Emme tässä vaiheessa usko perääntymiseen. Haluamme olla hyökkäyskannalla. Koko markkinaa koskevasta muutoksesta ei pysty selviytymään pelkästään säästämällä ja kiristämällä vyötä. Päinvastoin, nyt meidän pitää olla entistä enemmän ajan hermolla.
– Meidän pitää kehittää sekä ÅU:ta että Paraisten Kuulutuksia, sillä paperilehtemme ovat edelleen vahvoja tuotteita joita haluamme vahvistaa entisestään. Satsaukset digitaaliselle puolelle jatkuvat, sillä digituotteillamme on ollut hyvä menekki, Serlo ja Landor toteavat.