Työttömien määrä nousi hieman heinäkuussa

Varsinais-Suomen työttömyysasteet kunnittain. Grafiikka: ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 07/2016.
Varsinais-Suomen työttömyysasteet kunnittain. Grafiikka: ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 07/2016.
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus heinäkuun osalta kertoo työttömien määrän nousseen heinäkuussa 23 henkilöllä Paraisilla. Samaan aikaan vapaiden työpaikkojen määrä laski 33:sta 28:aan. Heinäkuun lopulla Paraisilla oli yhteensä 546 työtöntä työnhakijaa.
Työttömistä 74 on nuoria, alle 25-vuotiatia ja 140 pitkäaikaistyöttömiä. Kummatkin osuudet ovat koko maakunnan tasojen alapuolella.
Paraisten työttömyysaste 7,7 on koko Varsinais-Suomen alhaisin. Korkein työttömyysaste on Turussa, 18,5 prosenttia.