Vastaus tulevaisuuden tekijöille

Kuntavaalit. Kasvatus ja opetus ovat osa arkeani. Minulla on hyvät kontaktit eri asteiden asiantuntijoihin. Arjen tuntemus on parempi niiden yksiköiden osalta joihin minulla on henkilökohtainen kontakti. Minusta on hyvä, että monet päiväkodit ja koulut tekevät näkyväksi toimintaansa erilaisilla digitaalisilla alustoilla.

Tulevaisuuden osalta tulee päättäjien ja sivistystoimen yksiköiden suhdetta lähentää ja järjestää säännönmukaisesti yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Tavoitteena on aina oltava laatu, riittävä tuki sekä tarpeelliset haasteet niille, jotka ovat erityisen innokkaita ja kiinnostuneita.

Varhaiskasvatuksen opettajien osalta on huolehdittava siitä, että suunnitteluajat toteutuvat, Pula koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista on kriittisellä tasolla, työn vaativuuden lisääntyessä palkkakehitys on jämähtänyt alhaiselle tasolle mikä vaikeuttaa opettajien rekrytointia huomattavasti.

Perusopetuksessa opetuksen eriyttämisen tarve haastaa useimpia opettajia. Mielestäni samanaikaisopettajuus ja erityisopettajien lisääminen on tarpeellista. Tulisi ymmärtää, että opettaja ei ole taikuri.

Yhtä lailla oppilashuollon tilannetta tulee tarkastella ja resursoida niin, että se vastaa tarvetta. Ylipäätään lasten ja nuorten hyvinvointiin tulisi satsata enemmän resurssia, ihmisiä.

Tuntiresurssilla vaikutetaan laatuun ja koulutukselliseen tasa-arvoon. Tulee huomioida oppilasmäärät ja tuentarpeisten lasten opetuksen järjestelyt. Pienissä saaristokouluissa kriteerit eivät voi olla samat kuin muissa kouluissa.

Varhaiskasvatuksen fyysisellä ympäristöllä on suuri vaikutus lasten turvallisuuteen. Kuitenkin vallalla näyttää olevan ajattelutapa, että varhaiskasvatuksen toiminnalle kelpaa mikä tahansa. Toiminnan edellytyksistä, pedagogiikasta ei juuri puhuta. Osaavat, koulutetut opettajat, lastenhoitajat ja erityisopettajat luovat laadun ja turvallisen kasvuympäristön. On selvää, että pula koulutetusta henkilöstöstä on asia johon on pakko tarttua.

Minun visiossani Parainen on aktiivinen sivistyskunta, jossa päiväkodit ja koulut ovat ykkösprioriteetti. Kun Paraisilla suunnitellaan tulevaisuuden päiväkoti ja kouluverkkoa tulee tavoitteena olla turvata laadukas kasvatus ja opetus.

Opetussuunnitelmat ja yhteiskunta muuttuu, tulevaisuuden ammateista ja työpaikoista meillä ei ole oikeastaan tietoakaan.

Varmaa on kuitenkin, että hyvinvoivat, motivoituneet, koulutetut opettajat, joita johtavat innostavat ja kehittämismyönteiset yksikköjohtajat ovat se tärkein resurssi jota ilman emme pärjää.

Panostan ennemmin opettajiin kuin seinien lisäämiseen.

Hanna Karlsson
SDP, kuntavaaliehdokas
Parainen

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Kaikkien, jotka kommentoivat PK:n nettijuttuja, odotetaan tekevän sen asiallisesti ja omalla nimellään. Kommentin allekirjoitus sekä omalla etu- että sukunimellä, kiitos.


*