Ympäristölautakunta: ei hevoskiellolle, ei grillille, vuokra-aikaa jatketaan ja melua

Muun muassa Parburgerin entisiin tiloihin ei tule uutta grillia. Kuvan hampurilaisella ei ole mitään tekemistä paikan yritysten kanssa. Arkistokuva: Mikael Heinrichs.
Muun muassa Parburgerin entisiin tiloihin ei tule uutta grillia. Kuvan hampurilaisella ei ole mitään tekemistä paikan yritysten kanssa. Arkistokuva: Mikael Heinrichs.
Ensi keskiviikkona, 16. syyskuuta, Paraisten ympäristölautakunta kokoontuu ottamaan kantaa muun muassa Loskarnäsin yksityistien tiekunnan valituskirjelmään koskien lautakunnan aikaisempaa päätöstä ratsastustallien tienkäyttöä koskevassa asiassa.
Tiekunta olisi halunnut asettaa muun muassa ratsastuskieltomerkkejä vastaavalla tavalla kuin Ersbyssä on menetelty, mutta sai kaupungilta kielteisen päätöksen. Lausunnossaan lautakunta toteaa pysyvänsä päätöksessään, eikä asiassa ole ilmennyt mitään sellaista uutta, joka antaisi aihetta aikaisemman päätöksen muuttamiseen. Lautakunta toteaa Ersbyn ja Loskarnäsin tapausten olevan erilaisia ja käsittelyn olevan tapauskohtaista. Ratkaisuja vaikeuttaa jokamiehenoikeuksia koskevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön suuntaviivojen puuttuminen.
Entisen Parburgerin ja Appelsiinimajan tilohin halutaan perustaa uusi grilli. Kaupunki on saanut halukkaalta yrittäjältä Kalkkitien ja Puustellintien risteyksessä sijaitsevaa aluetta koskevan vuokra-anomuksen. Alueen nykyinen vuokrasopimus umpeutui viime vuoden lopussa ja sopimuksen mukaan kioskirakennus olisi pitänyt poistaa ja alue siistiä tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tästä olisi vastannut edellisin omistaja Paraisten Elefantti Oy. Rakennus on edelleen paikallaan.
Lautakunta ja elinkeinopäällikkö Tomas Eklund ovat sitä mieltä, ettei kyseinen paikka ole riittävän kilpailukykyinen eikä enää nykypäivänä sovellu tällaiseen toimintaan. Lautakunnan ehdotetaan tekevän kielteinen päätös vuokra-anomuksen osalta.
Sen sijaan lautakunnan ehdotetaan myöntävän SF-Caravan Pargas Nejden rf:n Stagsundin leirintäalueelle jatkosopimuksen. Noin 2,4 hehtaarin suuruinen alue on tällä hetkellä vuokralla 30.4.2017 saakka, mutta yhdistys haluaa panostaa alueen kehittämiseen ja on anonut kymmenen vuoden jatkoaikaa, huhtikuun 2027 loppuun saakka.
Lautakunnan ehdotetaan myöntyvän jatkoon, vuosivuokran ollessa 1 500 euroa/kalenterivuosi. Samalla vuokralainen vastaa alueen siisteydestä, mukaan lukien yleisessä käytössä olevan uimarannan osalta.
Sports Gymin naapurit ovat toukokuussa toimittaneet kapungille valituksen ilta-aikana tapahtuvasta meluhaitasta, joka on jatkunut pidempään. Lautakunnan päätösehdotuksessa mainitaan toimenpiteinä asuintalon suuntaan sijaitsevan varauloskäynnin sulkemisen äänentoistolaitteiden käytön aikana sekä melutason rajaaminen 80 +/-5 dB(A) tuuletusaukkojen ollessa avoinna. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä todentamaan melutaso mittarin avulla. Lisäksi vuoden loppuun mennessä tuuletusaukkojen melusuojien päälle on asennettava ääntä vaimentava levy
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@fabsy.fi