Ehdotus: Kalakoulu muutetaan kenttäasemaksi ja koulutus siirtyy Tuorlaan

en skolbyggnad med en färggrann skylt framför
Livian Paraisten yksikkö on käytännössä lakkauttamisuhan alla. Kuva: Mikael Heinrichs

Ensi torstain Peimarin koulutuskuntayhtymän hallitus ottaa kantaa ehdotukseen, jonka mukaan Livian Paraisten yksikkö muuttuisi kalastusalan kenttäasemaksi ja kaikki muu koulutus siirtyisi Tuorlaan 1.8.2024 lukien. Samalla Turun ammattiopistosäätiö TAOSin kanssa yhteistyössä järjestettävä veneenrakennuslinja lakkautettaisiin jo ennen syksyä.

Kuntayhtymä haluaa eroon yhteensä noin 9 000 neliöstä Kirjalassa. Tähän kiinteistömassaan sisältyvät jo pidempään myynnissä olleet rivitalot, jotka ovat aikaisemmin toimineet opettajien asuntoina.

Kaarinassa kuntayhtymä luopuu yhteensä 660 neliöstä vuokratiloja, joita sosiaali- ja terveydenhoitoalan koulutus on käyttänyt.

Ehdotuksessa on henkilöstövähennyksiä vain yhdeksänhenkilötyövuoden verran, joista pääsoa olisi tarkoitus toteuttaa luonnollisen poistuman kautta vuoteen 2025 mennessä. Henkilöstövähennykset koskevat kaikkia Livian toimipaikkoja.

Ehdotuksen mukaan Paraisille jäisi kalastuspuolen osalta vain satama siihen kuuluvine perkaushalleineen, veneet, kalastusalueet sekä kalanviljelysyksikkö.

Kaikki Livian järjestämisluvan mukainen kalatalouden ja ympäristöalan koulutus jatkuu. Edellä mainittua koulusta järjestetään 1.8.2024 alkaen Paraisilla ja Tuorlassa.

Livian rehtori ja Peimarin koulutuskuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila toteaa, että käytännön järjestelyissä on edelleen muutamia kysymysmerkkejä. Kirjalan kiinteistöistä luopuminen vaatii vielä Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksynnän, sillä valtio on ne alun perin vastikkeetta luovuttanut koulutuksen järjestäjälle.

– Tuleva lukuvuosi Paraisilla toteutuu tuttuun tapaan, sillä muutto vaatii myös joitakin toimenpiteitä Tuorlan päässä ja niitä varten tarvitaan rakennusluvat käyttötarkoituksen muuttuessa, hän sanoo.

Kattavatko nämä mainitut toimenpiteet koko 1,5 miljoonan euron säästötarpeen?

– Koska kiinteistöjen osalta on olemassa vielä epävarmuustekijöitä, en voi sitä aivan varmuudella luvata, mutta olettaen että ylläpitovastuu loppuu niiden kiinteistöjen osalta joista haluamme luopua, niin ainakin laskelmallisesti sen pitäisi toteutua. Olen täysin tietoinen siitä, että prosessi ei ole yksinkertainen ja on hyvinkin mahdollista, että aikataulu venyy sen osalta.

Harkkilan mukaan Paraisten yksikön tukitoimintojen parissa ei tule irtisanomisia.

TAOS:n kanssa yhteistyössä järjestettävän veneenrakennuskoulutuksen osalta ehdotuksena on sen lakkauttaminen. Onko tämän koulutuksen jatkumisesta mitään toivoa?

– Käytännössähän TAOS voi jatkaa koulutusta omin voimin tai jonkun muun yhteistyökumppanin kanssa, mutta käymiemme keskusteluiden pohjalta vaikutta siltä, ettei heillä ole siihen vaadittavia tiloja.

Mikäli Paraisilla tapahtuva opetus rajoittuisi kenttäasemalla tapahtuvaksi, Paraisten kaupungin on pakko harkita uudelleen kuntayhtymän omistusosuuttaan.

Parainen on kuntayhtymässä mukana vähemmistöosakkaana ja on alustavasti keskustellut kuntayhtymän kanssa kiinteistöjen tulevaisuudesta. Kaupunginjohtaja Patrik Nygrénin mukaan Parainen on odottavalla kannalla, kunnes päätökset on tehty.

– Olemme omalta osaltamme lausuneet kantamme ja toivomme luonnollisesti koulutuksen jatkuvan Paraisilla. Kiinteistöjen osalta niiden arvo on alhainen ja lisäksi niissä on runsaasti rajoittavia tekijöitä, jotka aiheuttavat sen, että käyttötarkoituksen muuttaminen voi olla hankalaa, Nygrén sanoo.

Kaupunki odottaa kiinteistöjen osalta kuntayhtymän lopullista päätöstä.

– Emme ole millään tavalla ilmaisseet minkäänlaista kiinnostusta niitä kohtaan, Nygrén toteaa.

Koulutuskuntayhtymän hallitus käsittelee ehdotusta kokouksessaan 25. toukokuuta ja lopullisen päätöksen tekee kuntayhtymän valtuusto 15. kesäkuuta.

Mikael Heinrichs

1 Kommentti

  1. Jos jossakin Suomessa on kalakoulun paikka, niin Saaristomeren Paraisilla. Kaikkien aikojen tyhmin päätös, jos kalatalous- ja ympäristöinstotuuttimme lakkautetaan/siirretään!

Kommentoi

Kaikkien, jotka kommentoivat PK:n nettijuttuja, odotetaan tekevän sen asiallisesti ja omalla nimellään. Kommentin allekirjoitus sekä omalla etu- että sukunimellä, kiitos.


*