Förslaget är att “Fiskis” blir fältstation och undervisningen flyttar till Tuorla

en skolbyggnad med en färggrann skylt framför
Livias enhet i Pargas ser ut att vara på fallrepet. Foto: Mikael Heinrichs

Beskedet inför nästa veckas styrelsemöte för Pemars samkommun för utbildning är nu klart. Pargasenheten ska bli en fältstation från och med hösten 2024, båtbyggnadsutbildningen som ordnas i samarbete med Turun ammattiopistosäätiö TAO läggs ner redan i vår och man vill bli av med omkring 9 000 kvadratmeter i överflödiga fastigheter i Pargas. I den massan ingår också de bostadshus som samkommunen redan tidigare försökt sälja.

I S:t Karins säger man upp hyresavtalet för de 660 kvadratmeter som man tillfälligt hyrt för social- och hälsovårdsutbildningen.

Personalminskningarna har man i förslaget lyckats hålla nere på sju anställda. Dessa är meningen att genomföra via pensionsarrangemang fram till år 2025. Personalminskningarna berör samtliga verksamhetsställen.

I förslaget flyttas fiskeri- och miljöinstitutets grundutbildning från Pargas till Tuorla i Pikis medan hamnen med tillhörande rensningsutrymmen, båtarna, fiskeriområdena och fiskodlingsenheten blir kvar i Pargas som en fältstation.

All utbildning som sker i Livias egen regi blir kvar och flytten från Pargas till Tuorla sker från och med den 1 augusti 2024.

Livias rektor och samkommunsdirektör Ilkka Harkkila säger att det fortfarande finns en del frågetecken kring arrangemangen rent praktiskt, eftersom en möjlig avyttring av fastighetsmassan i Kirjala kräver godkännande av Undervisnings- och kulturministeriet i och med att den ursprungligen överlåtits till utbildningsanordnaren av staten.

– Nästa läsår ser ut som vanligt i Pargas i och med att flytten också förutsätter en del mindre ändringsarbeten i Tuorla som i sin tur kräver planering och bygglov, säger han.

Täcker de här åtgärderna hela summan på 1,5 miljoner euro som ni behöver spara in?

– I och med att det finns så många rörliga bitar med fastigheterna kan jag inte säga det med säkerhet, men förutsatt att vi inte behöver svara för underhållet av de fastigheter vi ser som överflödiga borde det kalkylmässigt gå ihop. Jag är fullt medveten om att det inte är en enkel process och att det finns en viss risk att det drar ut på tiden.

Enligt Harkkila kommer till exempel ingen anställd inom stödfunktionerna i Pargas att drabbas av uppsägningar.

Båtbyggarutbildningen som ordnas i samarbete med TAO läggs enligt förslaget ner, finns det något hopp om en fortsättning för den?

– Teoretiskt sett kan TAO som ansvarig utbildningsanordnare förstås driva den vidare i egen regi eller tillsammans med någon annan part, men enligt de diskussioner vi fört med dem har de inte lämpliga utrymmen till sitt förfogande.

Om närundervisningen i Pargas från hösten 2024 sker enbart vid en fältstation, betyder det också att Pargas stad måste fundera kring sin ägarandel i samkommunen.

Staden och samkommunen, där Pargas är en av minoritetsägarna, har fört preliminära diskussioner om fastigheterna, men enligt stadsdirektör Patrik Nygrén förhåller man sig än så länge avvaktande tills ett beslut fattats.

– Vi har gjort vår ståndpunkt klar i frågan och hoppas förstås att undervisningen kan bli kvar i Pargas. Fastigheternas värde är lågt och det finns en hel del begränsande faktorer som gör att en ändring av användningsändamål inte är helt enkel att genomföra, säger Nygrén.

Staden tar med andra ord en avvaktande roll gällande fastighetsbeståndet. De besluten fattas av samkommunen.

– Vi har på inget vis signalerat att vi skulle ha ett intresse av fastigheterna, säger Nygrén.

Samkommunens styrelse behandlar förslaget vid sitt möte den 25 maj och samkommunsfullmäktige fattar det slutliga beslutet i frågan den 15 juni.

Mikael Heinrichs

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar PK:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Underteckna kommentaren med både ditt för- och efternamn, tack.


*