Hyvinvointialuevaalit tulevat – oletko valmis?

Vaalit. Ensi vuosi on monella tapaa erityinen Paraisten kaupungin historiassa. Vuosi 2022 on viimeinen vuosi, jolloin kaupunki itse vastaa sosiaali- ja terveydenhuollostaan ja valmistelut näiden siirtämisestä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on jo aloitettu.

Kaikkien Varsinais-Suomen kuntien (28 kpl) sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään 1.1.2023 uudelle hyvinvointialueelle.

Myös palo- ja pelastustoimi tulee kuulumaan hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueeseen liitetään myös mm. Kårkullan ja KTO:n toiminta sekä sairaanhoitopiiri kokonaisuudessaan.

Alueen kaikki n. 21 000 työntekijää vaihtavat työnantajaa.

Suomessa tulee olemaan 21 hyvinvointialuetta ja lisäksi Helsingin erityisratkaisu. Hyvinvointialueilla on päätösvalta kaikissa asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä palo – ja pelastustointa.

Aikaisemmin kunnan asukkaat valitsivat omat ehdokkaansa kuntien valtuustoihin. Nyt hyvinvointialueen valtuuston jäsenet valitaan aluevaaleilla tammikuussa. Kaikilla äänioikeutetuilla on mahdollisuus ja velvollisuus äänestää ehdokastaan

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustoon.

Valtuusto hyväksyy mm. alueen 1,8 miljardina euron budjetin. Rahojen tulee riittää mm. perus- ja erikoissairaanhoitoon, hammashuoltoon, neuvoloihin ja lastensuojeluun, vanhustenhuoltoon sekä palo- ja pelastustoimeen. Valtuusto tulee myös tulevaisuudessa päättämään missä alueen terveysasemat ja hoitopaikat sijaitsevat. Rahat toimintaan saadaan valtiolta, mutta päätökset tehdään alueilla.

Siksi on todella tärkeää äänestää tammikuun 2022 aluevaaleissa. Jo äänestyspäivänä 23.1.2022 valitaan hyvinvointialueen valtuusto. Valtuutettuja tulee olemaan 79 kpl. Valtuusto valitsee vuorostaan hyvinvointialueen hallituksen ja muut laissa mainitut toimielimet.

Puolueet valitsevat omat ehdokkaansa vaaleihin ja menettely on sama kuin eduskuntavaaleissa. Ehdokaslistat ovat yhteisiä koko Varsinais-Suomen alueella. Siksi on tärkeää äänestää paikallista Paraisten ehdokasta, jotta alueemme ääni saadaan kuulumaan päätöksenteossa.

Ja tietysti mieluiten RKP:n paikallista ehdokasta, jotta kaksikieliset palvelut saadaan tulevaisuudessa taattua myös paikallisesti.

Regina Koskinen

RKP Parainen

Merja Fredriksson

RKP Korppoo

Ehdokkaina aluevaaleissa

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Kaikkien, jotka kommentoivat PK:n nettijuttuja, odotetaan tekevän sen asiallisesti ja omalla nimellään. Kommentin allekirjoitus sekä omalla etu- että sukunimellä, kiitos.


*