Kuitutyöt uhkaavat jäädä tekemättä Muddaisissa

Kuparin korvaaja. Optinen kuitukaapeli tulee korvaamaan kuparikaapelit Paraisilla viiden vuoden sisällä. Tässä kaivetaan Vepon alueella. Kuva: Mikael Heinrichs.
Kuparin korvaaja. Optinen kuitukaapeli tulee korvaamaan kuparikaapelit Paraisilla viiden vuoden sisällä. Tässä kaivetaan Vepon alueella. Kuva: Mikael Heinrichs.
Keskusta-alueen ulkopuolella Partel tekee yleensä kaikki kuitukaapeleiden asennustyöt yhteistyössä sähkönjakeluyritys Carunan kanssa. Kun sähköt siirtyvät maan alle, kannattaa olla mukana kaivamassa.
– Vaikka teemme paljon yhteistä suunnittelua Carunan kanssa, näissä asioissa saattaa aina tapahtua nopeita käänteitä. Välillä on haastavaa saada tieto perille kaikille asianosaisille, toteaa Partelin toimitusjohtaja Jari von Zweygbergk.
Viime aikoina kaapeleita on kaivettu maahan muun muassa Mielisholmassa, Lemlahdessa sekä Lielahdessa ja Vepossa. Muddais – tai suomeksi virallisesti Mutainen – on seuraavana vuorossa.
– Vuodenaika on tietenkin omalta osaltaan hankaloittanut tiedottamista, mutta toisaalta Muddaisten alueelta saamamme palaute ei ole ollut yhtä positiivista kuin muilla alueilla. Tällä hetkellä uhkana on se, että meillä ei yksinkertaisesti tule olemaan mahdollisuutta rakentaa kuituverkkoa sinne. Siinä tapauksessa koko Muddais jää ainakin toistaiseksi ilman kiinteitä yhteyksiä, kun kupariverkko puretaan, von Zweygbergk sanoo.
Jotta Partelin kannalta olisi kannattavaa rakentaa optiska kuituverkkoa tietylle alueelle, tarvitaan keskimäärin noin 50:n prosentin liittymisastetta. Muddais on kuitenkin von Zweygbergkin mukaan hieman poikkeuksellinen alue, sillä huomattava osa kiinteistöistä on vapaa-ajan asutusta. Kiinteistöjä alueella on kaiken kaikkiaan noin 150 kappaletta.
Kesän aikana parikymmentä kiinteistönomistajaa on ilmoittanut halukkuudestaan liittyä kuituverkkoon, epävarmojen osuus on hieman tätä suurempi.
Tänä päivänä vanhojen kupariverkkoa hyödyntävien ADSL-liittymien määrä laskee kovaa vauhtia sitä mukaa, kun asiakkaiden vaatimukset nousevat ja kupariverkkoa puretaan. Maksimissaan 24 megabittiä sekunnissa (Mbit/s) ei enää riittä kaikkien tarpeisiin.
– Kiinteää puhelinverkkoa puretaan koko ajan ja näillä näkymin katoaa Paraisilta vuoteen 2020 mennessä. Viimeistään viiden vuoden kuluttua meidän on pakko sopeutua vallitseviin trendeihin, von Zweygbergk toteaa.
Sitä mukaa kun sähkölinjat puretaan ja tolpat katoavat maisemista, poistuvat myös perinteiset puhelinlinjat ja niitä pitkin kulkevat kiinteät puhelin-, video-, tv- ja datapalvelut.
– Tämä merkitsee sitä, että alueen asukkailla ovat pelkästään mobiilien ratkaisujen varassa ja täten heikommassa asemassa verrattuna keskustan alueella asuviin. Sama koskee yrityksiä, von Zweybergk sanoo.
Hänen mukaan kiinteä yhteys on samalla turvallisuustekijä. Riippumatta siitä, kuinka nopea ja hyvä langaton yhteys ikinä onkaan, taajuuksien määrä on rajallinen ja kapasiteetilla on katto. Mitä enemmän samanaikaisia käyttäjiä, sitä hitaampi yhteys on.
Asukkaat ovat reagoineet kuparista kuituun siirtymiseen kaksijakoisesti.
Kaikki eivät välttämättä maaseudulla ole kiinnostuneita kalliista kuituliittymästä. Hintaerot keskusta-alueisiin verrattuna voivat olla huomattavia. Maaseudulla kuituliittymä saattaa maksaa noin 3 000 euroa verrattuna 1 500 euroon keskustassa.
– Joidenkin mielestä on positiivista, että panostamme parempiin datayhteyksiin. Toisten mielestä se on liian kallista ja he ovat harmistuneita jäädessään ilman kupariverkon tuomaa turvaa, von Zweygbergk sanoo.
Kun Caruna syksyllä saattaa omat työnsä Muddaisissa loppuun ja Partel joutuu kupariverkon purun myötä sanomaan irti kiinteitä palveluita, he jäävät langattomien palveluiden varaan.
– Muddais olisi siinä tapauksessa ensimmäinen alue Paraisilla ilman kiinteitä puhelin-, tv- ja tietoliikenneyhteyksiä, von Zweygbergk toteaa.
Mikael Heinrichs
050 306 2004/mikael.heinrichs@fabsy.fi